Niitvälja Golfikool: Laste- ja noortetreeningud

Golfimängu puhul on tegemist hilise spetsialiseerumisega spordialaga, mis tähendab, et kõigepealt on oluline luua tugev ja laiapõhjaline vundament, mis hõlmab endast põhiliste liigutusoskuste omandamist, spordispetsiifiliste liigutusoskuste, golfitehnika ning golfi mängimise õppimist.

Niitvälja Golfikooli õppekava koostamisel kasutame peamiselt Titleist Performance Institute (TPI), USA, Kanada ja Rootsi spetsialistide poolt koostatud õpetusi, juhiseid ja soovitusi. Meie programm keskendub lihtsustatult öeldes sellele, et õiges vanuses saaks tehtud õigeid oskusi arendavaid ja üldfüüsilist vormi tugevdavaid treeninguid (s.h maht, vilumus jms), mis arvestavad noore füüsilise, (golfi)tehnilise, mentaalse ja emotsionaalse arenguga. Sel viisil treenimine aitab laduda esialgu tugeva sportliku vundamendi, et tulevikus oleks juunioritel võimalus golfimängijana kõrgematele tasemetele jõuda. Läheneme mõtteviisil, et ennekõike terve sportlane ja noor inimene, seejärel terve golfimängija.

Golfi õppekava on väga mahukas. Koosneb erinevatest teadmistest ja oskustest mida ei suuda heal tasemel ainult üks treener õpetada. Erinevate oskuste õpetamisel kasutame Niitvälja Golfikoolis mitut treenerit/koolitajat. Mida kaugemale golfiteadmiste omandamisel õpilane jõuab, seda rohkemate treenerite ja koolitajatega ta kokku puutub.

Paljud pealtnäha elementaarsed üldkehalised tegevused on väga otseselt seotud spetsiifiliste golfioskustega, kuid kui õiges vanuses ei ole neid arendatud ja omandatud, või on toimunud liiga varajane spetsialiseerumine, siis varem või hiljem tuleb kas arengu mõttes nn lagi ette, hakkavad kimbutama vigastused või ohustab läbipõlemine.

Seetõttu julgustame lapsi lisaks golfile harrastama ka teisi spordialasid: pallimängud, ujumine, talvel suusatamine. Erinevate spordialadega tegelemine varajases nooruses aitab paremini omandada liikumise baasoskuseid. Kui liikumise ja/või sportimise baasoskused on omandatud osaliselt, siis on väga keeruline jõuda golfis tipptasemele.

Kuidas baasoskused on seotud golfimänguga?

  • Kui juunior ei oska visata, siis ei ole heal tasemel võimalik golfi mängida.
  • Kui ei ole treenitud kiirust, siis ei ole golfilöögis pikkust.
  • Kui ülakeha ja alakeha ei liigu teineteisest eraldi, siis ei ole golfilöögis kiirust.
  • Kui ei ole ruumilist taju, siis on tagajärjeks kehvad putid.

Niitvälja Golfikooli õppekava kohta leiab rohkem infot SIIT.

Tekst: Mari Rauna ja Niitvälja Golf

Foto: Joosep Martinson