Uudised

Investeerime LEADER projektitoetuse kaasabil väljaku hooldustehnikasse 144918 eurot

Pildil: Range pallikorjamise veomasin

Meil on hea meel teatada, et Lääne-Harju Koostöökogu juhatus otsustas rahuldada AS Eesti Golfikeskus LEADER programmi projektitaotlused golfimängu teenuse kvaliteedi tõstmiseks Niitväljal. Tehnika soetamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). LEADER projektitoetused on heaks kiidetud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse otsustega 03.12.2018 ja 27.12.2019.

Toetuste abil on meil võimalik:

  1. 2019. hooajal välja vahetada tänaseks vananenud tehnikat ning soetada ka uusi masinaid ja seadmeid. Tegemist on olulise investeeringuga veel parema golfimängu teenuse osutamiseks Niitvälja Golfikeskuses. Kokku soetame toetuse abiga masinaid ja seadmeid summas 80 118 eurot.
  2. 2020. hooajal osta uus edenemisala niiduk. Toetuse abiga ostetava niiduki maksumus on 64 800 eurot.

Kokku saame investeerida LEADER programmi abiga teenuse kvaliteedi tõstmiseks 144 918 eurot.

LEADER projektitoetuse kaasabil ostetavad masinad ja seadmed:

1. Poomniiduk (03.12.2018.a. toetuse otsuse alusel)

Eelmisest aastast alates oleme järjepidevalt puhastanud ja korrastanud meie golfiväljaku tiike. Selleks, et meie tiikide ja kraavide kaldaid hoida heas korras, on hädavajalik kallaste niitmise eritehnika – poomniiduk.

2. Uus bunkrimasin (03.12.2018.a. toetuse otsuse alusel)

Uus Toro Sand Pro bunkrimasin võimaldab tõsta bunkrite hoolduskvaliteeti. Tegemist on olulise investeeringuga Niitvälja bunkrite mängukvaliteedi parendamisel.

3. Range pallikorjamise seade ja seadme veomasin (03.12.2018.a. toetuse otsuse alusel)

Siiani kasutuses olnud pallikorjaja oli ehitatud 90ndate alguses ja on tänaseks täielikult amortiseerunud. Pallikorjamise veomasinat saab kasutada lisaks pallide korjamisele, ka paljudel erinevatel väljaku hooldustöödel. 

4. Kastmissüsteemi vihmutid (03.12.2018.a. toetuse otsuse alusel)

Meie hooldataval ca 100 ha suurusel maa-alal on ühtekokku ca 700 vihmutit (sprinklerit). Olemasolevatest vihmutitest on paljud oma aja ära elanud ning vajavad vahetust. Lisaks on palju alasid, kuhu kastmine olemasolevate vihmutitega ei ulatu. Uute vihmutite ostmisega saame nüüd ka need alad ära katta.

5. Edenemisala niiduk (27.12.2019.a. toetuse otsuse alusel)

Niiduki kasutuselevõtt võimaldab tõsta edenemisalade hoolduse kvaliteeti nii, et see vastaks ka kõige nõudlikumate mängijate ootustele. Tegemist on spetsiaalselt golfimurude hoolduseks mõeldud niidukiga, millel laius on
4 meetrit. See on kõige laiem fairway niiduk turul ja võimaldab tööd teha kõige kiiremini.

Tehnika soetamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). LEADER projektitoetused on heaks kiidetud Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse otsustega 03.12.2018 ja 27.12.2019.