Klubi

Klubi

Klubi meistrid

Koondis ja parimad

Sõprussuhted

Klubi

Niitvälja Golfiklubi


Golfi saab suurepäraselt nautida üksi, pereringis või koos mõne sõbraga. Kui soovid aga osa saada suurema golfiseltskonna koostegemistest, siis on Niitvälja Golfiklubi selleks parim valik. Niitvälja Golfiklubi koondab enda alla inimesi, kes soovivad lisaks tavapärasele golfiringile osa saada Niitväljal korraldatavast klubilisest tegevusest.

Golfiklubiga liitumine ei ole kohustuslik, kuid ainult läbi golfiklubi saab mängija endale ametliku HCPI (WHS handicap index), mis on vajalik Eestis golfivõistlustel osalemisel.

Klubi liikmemaks

Liikmemaks

Niitvälja Golfiklubi liikmemaks

Niitvälja Golfiklubi koondab enda alla Niitväljal golfi mängivaid inimesi, kes soovivad lisaks tavapärasele golfiringile osa võtta klubi võistlustest, üritustest ja muudest klubi poolt organiseeritud tegevustest.

Klubiliikmetelt kogume liikmemaksu, millelt maksame mängijate litsentsitasusid Eesti Golfi Liidule. Ülejäänud summa anname klubiliikmetele korraldatud klubilise tegevuse kaudu tagasi.

Liikmemaks 2024.a.

Liikmemaks sisaldab Eesti Golfi Liidule tasutavat mängija litsentsitasu summas 50€ täiskasvanud, 15€ noored vanus 13-21.a. ja 5€ noored vanus alla 13.a.  Eesti Golfi Liidu otsusega tõsteti 2024. hooajaks täiskasvanud mängijate litsentsitasu 10 euro võrra. Sellest tulenevalt tõusis Niitvälja Golfiklubi täiskasvanud klubiliikmete liikmemaks 5€  võrra.

Liikmemaksu palume tasuda MTÜ Niitvälja Golfiklubi arveldusarvele IBAN: EE901010052004625005 SEB Pank. Ülekande tegemisel märkida isiku nimi, kelle eest vastav makse teostatakse.

Klubi liikmeks astumine

Klubi liikmeks võib olla füüsiline isik, kes:

 • Tunnistab ja täidab Klubi põhikirja ning Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews poolt kehtestatud golfireegleid;
 • Osaleb aktiivselt Klubi tegevuses ning tasub Klubi juhatuse või volinike koosoleku poolt kehtestatud makseid;
 • On läbinud golfi ehk green card’i kursused.

Oluline teada:

 • Liikmel on õigus Klubist igal ajal välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Klubist väljaastumisel või väljaarvamisel Klubile tasutud sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
 • Klubi liikmeks astumiseks esitab liikmekandidaat juhatusele sellekohase avalduse.
 • Liikmeks vastuvõtmise või vastuvõtmisest keeldumise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul alates avalduse esitamise päevast.
 • Liikmelisuse lõplikuks kinnitamiseks tuleb tasuda ühekordne aastamaks.

Lisainfo: info@niitvaljagolf.ee

Niitvälja Golfiklubi kandidaatliikmelisus

Läbides Niitvälja Golfi poolt korraldatud Green Cardi kursuse on mängijatel võimalus soodustingimustel liituda Niitvälja Golfiklubiga omandades kandidaatliikme staatus. Niitvälja Golfiklubi kandidaatliikmeks saavad astuda need mängijad, kes on läbinud Niitvälja Golfi Green Cardi kursuse. Kandidaatliikmena saab olla Niitvälja Golfilkubi liige Green Cardi kursuse läbimisest kuni ülejärgmise aasta 31. märtsini.

 • Klubi kandidaatliige saab teha hcp mänguringe (General Play) ning Niitvälja Golfiklubi poolt peetakse tema WHS HCP Indeksi arvestust.
 • Kandidaatliikmele kehtib EGL-i  (Eesti Golfi Liidu) vastutuskindlustus vastavalt lepingutingimustele. Korraga saab kandidaatliige olla ainult ühes klubis ning kandidaatliikme staatuses saab mängija olla vaid ühe korra.
 • Niitvälja Golfiklubi kandidaatliige saab osaleda Niitvälja Golfi Rohelise Karika võistlussarja võistlustel. Tegemist on võistlussarjaga, mis on mõeldud alustavatele golfimängijatele.
 • Kui mängija soovib võistelda muudel võistlustel Niitvälja Golfis või teistel väljakutel, tuleb tal astuda Niitvälja Golfiklubi täisliikmeks.
Kindlustuskaitse (s.h. Hole-in-One kindlustuskaitse)

Niitvälja Golfiklubiga liitudes kehtib igale klubiliikmele kindlustuskaitse, mis aitab mõningate golfimänguga kaasnevate ootamatustega paremini toime tulla. Kindlustuskaitse kehtivuse eelduseks on liikme poolt tasutud Niitvälja Golfiklubi liikmemaks ning kindlustuse poolt väljastatud personaalne kindlustuskaart. Golfikindlustuse pakkujaks on Salva Kindlustuse AS.

HOLE-IN-ONE KINDLUSTUSKAITSE

 • Kui oled löönud hole-in-one’i  kas võistlusel või kaasmängijate juuresolekul ja sündmus on meie juures registreeritud, siis hüvitatakse Sulle klubimaja T19 Resto jookide sama päeva arved summas kuni 500 eurot.
 • NB! Hole in One kindlustus hakkab kehtima järgmisest päevast, kui on tasutud Niitvälja Golfiklubi liikmemaks ja registreeritud enda soov saada Hole-in-One kindlustuskaart Salva kodulehel.  Kindlustuskaart saadetakse postiga. Hüvitise saamiseks palun saada pilt oma scorecard´ist, EGL liikmenumber, panga rekvisiidid ning jookide arve e-mailile golf@salva.ee. Hole-in-One kindlustus kehtib kuni 31.03.2025.

VASTUTUSKINDLUSTUSE KAITSE (Kindlustuskaitse ei kehti professionaalsetele golfimängijatele).

 • tahtmatu isikukahju (kehavigastus, tervisekahjustus, surm) tekitamisel kolmandale isikule;
 • tahtmatu esemekahju (otsene varaline kahju) tekitamisel kolmandale isikule;
 • Niitvälja Golfiklubi liikmele kolmanda isiku poolt (mängija, kes ei ole Niitvälja Golfiklubi liige) tekitatud isikukahjudele.
 • Personaalse kindlustuse olemasolu tõendava sertifikaadi väljastamiseks palun kirjutage golf@salva.ee.

Hüvitispiirid

 • Kolmandale isikule tekitatud isikukahju 100 000 €
 • Kolmandale isikule tekitatud esemekahju 50 000 €
 • Kindlustatud isikule tekitatud kahju 15 000 €
 • Omavastutus 50 €

REISIKINDLUSTUSE PAGASIKINDLUSTUSE KAITSE

 • Salva reisikindlustuse ning pagasikindlustuse olemasolul hüvitatakse golfivarustuse kahjud kuni poliisile valitud pagasikindlustuse kindlustussummani. Loe täpsemalt reisikindlustuse tingimusi SIIT.

Rohkem infot kindlustuse kohta leiab Salva Kindlustuse kodulehelt: https://www.salva.ee/et/golf

Niitvälja Golfiklubi

Klubi kontaktinfo

Klubi juriidilised andmed / Pangakonto info

MTÜ Niitvälja Golfiklubi

 • E-mail: info@niitvaljagolf.ee
 • Telefon: +372 6780454
 • Registrikood: 80040226
 • Aadress: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Niitvälja küla, Niitvälja golfikeskus, 76624
 • Arvelduskonto pangas: SEB Pank, IBAN: EE901010052004625005
Volikogu ja juhatus

Niitvälja Golfiklubi volikogu ja juhatuse koosseis ja kontaktid.

KLUBI JUHATUS

KLUBI VOLIKOGU

Klubiline tegevus

Info selle kohta millega Niitvälja Golfiklubis tegeletakse

Golfi saab suurepäraselt nautida üksi, pereringis või koos mõne sõbraga. Kui soovid aga osa saada suurema golfiseltskonna koostegemistest, siis on Niitvälja Golfiklubi selleks parim valik. Niitvälja Golfiklubi koondab enda alla inimesi, kes soovivad lisaks tavapärasele golfiringile osa saada Niitväljal korraldatavast klubilisest tegevusest. Klubiliikmetelt kogume liikmemaksu, millelt maksame mängijate litsentsitasusid Eesti Golfi Liidule. Ülejäänud summa soovime klubiliikmetele korraldatud klubilise tegevuse kaudu tagasi anda.

Klubiliste tegevuste planeerimisel lähtume põhimõttest, et võimalikult suur osa meie liikmetest oleks kaasatud klubiliste tegevusega ning saaksid sellest osa. Klubiliste tegevuste alla kuuluvad:

1. Võistluste korraldamine klubiliikmetele.

Toetame klubi eelarvest võistluste korraldust. Tänu sellele saame alandada võistluse osavõtutasu ilma, et võistluse korralduse kvaliteet kannataks. Niitvälja Golfiklubi liikmetele korraldame klubi eelarvest järgmisi võistlusi:

 • Niitvälja Golf hooaja avavõistlus
 • Niitvälja Golf Captain’s Challange
 • Niitvälja Golfiklubi meistrivõistlused. Klubi meistrid selguvad erinevates võistlusklassides löögimängu individuaalses arvestuses.
 • Niitvälja Golf President Cup
 • Niitvälja Golf W.I.P.
 • Niitvälja Golf Scramble
 • Niitvälja Golf Cross Country
 • Niitvälja Golf hooaja lõpuvõistlus

2. Sõpruskohtumiste organiseerimine.

Korraldame erinevaid sõpruskohtumisi teiste golfiklubidega, mille kulusid toetame klubi eelarvest.

 • Niitvälja Golfiklubi & Messilä Golfiklubi sõpruskohtumine
 • Niitvälja Golfiklubi & Ozo Golfiklubi sõpruskohtumine
 • Captain’s Challenge finaal raames kohtumine EGCC-ga.
 • Niitvälja Golfiklubi ja EGCC 50+ sõpruskohtumine
 • Niitvälja Golfiklubi ja EGCC naistekoondiste matš
 • Niitvälja Golfiklubi ja Rae Golfiklubi naistekoondiste matš

3. Klubi esinduskoondiste moodustamine tiitlivõistlusteks.

Toetame klubi eelarvest klubi parimate osalemist tiitlivõistlustel. Näiteks Eesti meistrivõistlused löögimängus või Eesti klubidevahelised meistrivõistlused.

4. Aasta parimate tunnustamine vääriliste auhindadega.

Tunnustame Niitvälja Golfiklubi parimaid ning Niitvälja Golfi edetabeli võitjaid. Niitvälja Golfiklubi parimate valikul võetakse arvesse mängijate hea esinemine võistlustel, HCP areng ning aasta keskmised löögimängu võistlustulemused.

Klubi parimad valitakse järgnevates kategooriates/klassides:

 • Parim mees ja naine
 • Parim mid-amatöör mees ja naine
 • Parim mees- ja naisseenior 50+
 • Parim meesseenior 65+ ja naisseenior 60+
 • Parim juunior (U21)
 • Parim juunior (U16) poiss ja tüdruk

Niitvälja Golfi edetabeli tulemuste alusel selgitatakse välja parimad meeste, naiste, meeste mid-amatööride, naiste mid-amatööride, meesseeniorite 50+, naisseeniorite 50+, meesseeniorite 60+, naisseeniorite 60+ ning juuniorite klassis.

5. Noorte golfiarengu toetamine.

GSK Noortefondi kogutud vahendite arvelt aitame katta Niitvälja Golfiklubi noorgolfarite treenimise, võistlemise, golfi mängimise ning varustuse soetamisega seotud kulusid.

6. HCPI (Handicap Index) arvestus.

Niitvälja Golfiklubi peab HCPI arvestust kõigile klubi liikmetele ja klubi kandidaatliikmetele (Niitvälja Golfi alustajatele). See võimaldab klubiliikmetel oma händikäppi langetada ning võistlustel osaleda.

Kuna klubilist tegevust finantseeritakse klubiliikmetelt kogutud liikmemaksudest, siis saavad sellest osa ainult Niitvälja Golfiklubi liikmed. Seetõttu on oluline teada, et:

 • Klubi võistlustel saavad osaleda ainult Niitvälja Golfiklubi liikmed. Kui võistlus osutub väga populaarseks ja tekib ootejärjekord, siis eelistatakse ennekõike neid mänguõigusega klubiliikmeid, kelle koduklubiks on Niitvälja Golfiklubi.
 • Klubi poolt korraldatud sõpruskohtumiste koondised moodustatakse nendest klubiliikmetest, kelle koduklubiks on Niitvälja Golfiklubi.
 • Tiitlivõistluste koondised moodustatakse nendest klubiliikmetest, kelle koduklubiks on Niitvälja Golfiklubi.
 • Niitvälja Golfiklubi aasta parimateks saab klubi volikogu valida ja kinnitada ainult neid, kelle koduklubiks on Niitvälja Golfiklubi.
 • Niitvälja Golfi edetabeli alusel autasustatakse parimaid Niitvälja Golfiklubi liikmeid. Edetabeli arvestust peetakse kõikidele, kes osalevad Niitväljal toimunud võistlustel, aga edetabeli parimateks saavad olla ainult Niitvälja Golfiklubi liikmed.
Kaptenid ja Presidendid

Klubi Kaptenid ja Presidendid läbi aegade

Niitvälja Golfiklubi kaptenid

 • alates 2024 Rasmus Kivila
 • 2018-2023 Joel Rothberg
 • 2011-2018 Erko Täht
 • 2009-2011 Allan Elerand
 • 2008-2009 Tarmo Valgepea
 • 2008 Mati Luht
 • 2006-2007 Teet Kolts
 • 2003-2005 Vallo Toomet
 • 2001-2002 Vahur Nurm
 • 1998-2000 Mait Schmidt

Niitvälja Golfiklubi naiste kaptenid

 • alates 2024 Kristel Ulla
 • 2022-2023 Ulvi Ingver
 • 2020-2022 Karin Mängel
 • 2012-2019 Ulvi Ingver
 • 2010-2012 Terje Pällo
 • 2008-2010 Virge Naeris
 • 2005-2007 Ülla Karin Nurm
 • 2004 Anneli Kesa
 • 2001-2003 Rita Rätsepp

Niitvälja Golfiklubi presidendid

 • 2018-2020 Veiko Meos
 • 2011-2018 Peeter Tohver
 • 2009-2010 Tarmo Valgepea
 • 2006-2008 Raul Kirjanen
 • 2001-2006 Rein Sibul
 • 1999-2000 Toomas Abner
 • 1998 Tõnu Laak
Toimkonnad

VÕISTLUSTOIMKOND

Juht: klubi meestekapten

Eesmärk Vaba aja sportliku ning sisuka veetmise kaudu eneseteostuse võimaluse pakkumine mitmekülgsete golfivõistluste korraldamisega erineva mängutasemega klubiliikmetele.

Tegevused Koostab ja kinnitab Niitvälja võistlusgraafiku, klubi edetabeli ja klubi võistlusjuhendid. Jälgib, et Niitvälja erinevate mängijate huvid oleksid esindatud, kogub mängijate tagasisidet.

VÄLISSUHETE TOIMKOND

Eesmärk Organiseerida klubi välissuhtlust nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, andes seeläbi klubiliikmetele ja noortele lisaväljundi sõpruskohtumiste kaudu. Arendada suhteid teiste klubidega, mille kaudu omakorda suurendada Niitväljal toimuvatel tippvõistlustel osalevate välismaalaste arvu.

Tegevused Organiseerib suhtlust Niitvälja sõprusklubidega, korraldab sõpruskohtumisi ja ühiseid golfireise. Määrab võistkonnad nii Eesti-sisesteks kui ka rahvusvahelisteks turniirideks.

NOORTETOIMKOND

Juht: klubi noortetoimkonna juht

Eesmärk Luua klubis selline atmosfäär, et noored tahaksid klubiga liituda ja klubi nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt esindada. Aidata noortel areneda inimeste ja sportlastena ning kujundada positiivset suhtumist golfi kui spordi, kui tervet eluiga hõlmava spordiharrastuse vastu.

Tegevused Planeerib noorte võistlussarjad, noorte edetabeli loogika ja noortekoondise loomise alused. Teeb koostööd Niitvälja Golfikooliga, korraldab seminare ja ühisüritusi ning vastutab noorte hulgas klubitunde loomise eest. Teeb klubi volikogule ettepaneku noortetöö rahaliste toetuste kohta (sh välisreisid, varustus jms).

REEGLITE JA HÄNDIKÄPI TOIMKOND

Juht: klubi Reeglite- ja HCP toimkonna juht

Eesmärk Tagada golfimängu harrastamine ning golfivõistluste korraldamine, tuginedes rahvusvaheliselt tunnustatud R&A golfireeglitele, ning klubiliikmete händikäpi arvestuse pidamine EGA händikäpi süsteemi alusel.

Tegevused Tutvustab klubiliikmetele golfireegleid, korraldab händikäpi arvestuse pidamist. Jälgib väljaku reeglitepärast märgistamist, kehtestab kohalikud reeglid. Korraldab kohtunike määramised Niitvälja võistlustele.

SEENIORIDE TOIMKOND

Juht: klubi seeniortoimkonna juht

Eesmärk Tagada klubiliikmeks olevate seenioride huvide esindatus klubi tulevikku puudutavate otsuste tegemisel ning tagada seenioridele piisavalt heal tasemel üritusi ja võistlusi nii hooaja jooksul kui ka väljaspool hooaega.

Tegevused Korraldab seenioride võistlusi ja sõpruskohtumisi teiste klubidega, koostab vajadusel seenioride võistkonna. Korraldab üritusi klubi noortega ja kogub klubi seenioride tagasisidet ning ettepanekuid.

NAISTE TOIMKOND

Juht: naiste kapten

Eesmärk Tagada klubiliikmeks olevate naiste huvide esindatus klubi tulevikku puudutavate otsuste tegemisel ning tagada naistele piisavalt heal tasemel üritusi ja võistlusi nii hooaja jooksul kui ka väljaspool hooaega.

Tegevused Korraldab naiste võistlusi ja sõpruskohtumisi teiste klubidega. Korraldab sündmusi klubi naistele ja golfi populariseerimiseks võimalikele uutele naismängijatele. Kogub klubi naiste tagasisidet ja ettepanekuid.

EETIKATOIMKOND

Eesmärk Tagada väljakul ja liikmete hulgas golfitavade järgmine, üksteisesse ja väljakusse lugupidav suhtumine ning lahendada liikmete vahel tekkivad konfliktid või eriarvamused.

Tegevused Menetleb klubiliikmete kaebusi seoses väljaku kasutuskorra või golfitavade rikkumistega teiste mängijate poolt. Algatab menetlusi, küsib seletusi Niitvälja Golf territooriumil toimunud intsidentide kohta, mis vajad klubi volikogu või sihtasutuse juhatuse hinnangul klubipoolset seisukoha võttu. Kaebuseid või märkusi saab eetikatoimkonnale saata e-kirjaga info@niitvaljagolf.ee Teema real palume viidata eetikatoimkonnale.

Kapteni statuut

Niitvälja Golfiklubi Kapteni statuut

1. Üldine Kõik klubiliikmed võivad olla valitud kapteniks. Kapten valitakse klubi volikogu liikmete hulgast volinike koosolekul kolmeks aastaks. Kapten valitakse aasta enne tema ametiaja algust staatusesse Kapten Elect. Kapten loob oma tegevuse ja eeskujuga klubis valitseva õhkkonna, ühtekuuluvustunde ja mõnusa äraolemise. Kapten vastutab, et klubis järgitakse golfireegleid ja etiketti. Tavaliselt kuulub kapten klubi väljakukomiteesse. Kapteni nimi, pilt ja lühike pöördumine on väljas klubi kodulehel.

2. Klubivaim Kapteni peamine ülesanne on luua ja hoida klubis head klubivaimu. Hea klubivaim garanteerib selle, et mängijad jäävad klubile truuks ja tunnevad ennast klubis hästi. Kapteni eestvedamisel korraldatakse vabatahtlikke ühistöö tegemisi klubi väljakul. Kaptenil on õigus teha ettepanekuid ja soovitusi klubivaimu parandamiseks Niitvälja töötajatele ning soovikorral osaleda klubi eriürituste toimkonna töös.

3. Võistkondade komplekteerimine Kapten on Niitvälja esindusvõistkondade juht ja nimetab koostöös võistlustoimkonnaga või spetsiaalselt kehtestatud juhendi järgi klubi võistkonnaliikmed erinevatel matskohtumistel, Eesti Meistrivõistlustel või muudel klubi võistkondi puudutavatel võistlustel.

4. Sidemed naaberklubidega Kapteni ülesannete hulka kulub sidemete loomine naaberklubidega Eestis ja välismaal. Kapten on eestvedaja ühisvõistluste korraldamisel ja arendab muid ühistegevuse vorme, millised pakuvad huvi enamusele klubiliikmetele.

5. Golfireeglitest kinnipidamine Kapten vastutab selle eest, et kõik mängijad järgivad rahvusvahelisi ja kohalikke mängureegleid. Tähtsal kohal on klubimängijate turvalisus ja mängumugavus Niitväljal. Kaptenil on õigus sekkuda kõigisse reegli- ja etiketirikkumistesse, mis toimuvad Niitväljal ja oma klubi liikmete poolt toimepandud rikkumistesse, mis leiavad aset teiste klubide väljakutel.

Kapten tohib rikkumiste korral ja talle antud tegevusvolituste piires:

 • Nõustada ja juhendada mängijaid
 • Võtta vastu otsuse olukordades, millised nõuavad kohest lahendamist. Näiteks klubiliikme klubihoonest ärasaatmine ebaväärika käitumise pärast
 • Teha lühiajalise otsuse mängijale võitluskeelu andmiseks, kuid seda kuni TGK volikoguni. Volikogul on õigus teha lõplik otsus suuremate rikkumiste puhul, mis mõjutavad klubiliikme tulevikku
 • Võtta ühendust mängija koduklubiga ja teavitada neid mängija käitumisest / rikkumisest.

6. Suhtlemine klubiliikmetega Kapten osaleb ise aktiivselt kõikidel tähtsamatel klubi võistlustel ja üritustel. On avatud kuulama klubiliikmete ettepanekuid või kriitikat klubi töö ja väljaku seisukorra kohta. Kapten kohustub reageerima iga klubiliikme pöördumisele ja andma tagasisidet klubiliikmele ning vajadusel edastama probleemi lahendamise klubi juhatusele.

7. Kapteni pädevus Kapteni õigused tulenevad AS Eesti Golfikeskuse, SA Niitvälja Golfikeskuse ja MTÜ Tallinna Golfiklubi poolt temale antud volitustest ning annavad talle õiguse lisaks käesolevas statuudis märgitule nõuda Niitväljal kõikidelt mängijatelt “Väljaku kasutamise korra” järgimist.

Kapteni statuut on üleval Niitvälja kodulehel ja Klubihoones, et kõigil klubiliikmetel oleks võimalus sellega tutvuda