Õppekava

Golfikool

Tunniplaan

Õppekava

Noortetuur

Golfikool » Õppekava

NIITVÄLJA GOLFIKOOLI ÕPPEKAVA

Niitvälja Golfikooli õppekava koostamisel kasutame peamiselt Titleist Performance Institute (TPI), USA, Kanada ja Rootsi spetsialistide poolt koostatud õpetusi, juhiseid ja soovitusi. Kuna golfi puhul on tegemist hilise spetsialiseerumisega spordialaga, siis tuleb noortel ja lapsevanematel vaim valmis panna pikaks kuid lõbusaks teekonnaks. Meisterlikkuse saavutamine tuleb teadlikult ja targalt treenides. Väga suure hulga individuaalsete treeningtundide ja Niitvälja treenerite ja parimate spetsialistide juhendamise ja toetusega koostöös on kõik võimalik.

Õppekava

ÜLDINE INFO

Niitvälja Golfikooli õppekava lühike tutvustus.

Niitvälja Golfikooli programm keskendub lihtsustatult öeldes sellele, et õiges vanuses saaks tehtud õigeid oskusi arendavaid ja üldfüüsilist vormi tugevdavaid treeninguid (s.h maht, vilumus jms), mis arvestavad noore füüsilise, (golfi)tehnilise, mentaalse ja emotsionaalse arenguga. Sel viisil treenimine aitab laduda esialgu tugeva sportliku vundamendi, et tulevikus oleks juunioritel võimalus golfimängijana kõrgematele tasemetele jõuda. Läheneme mõtteviisil, et ennekõike terve sportlane ja noor inimene, seejärel terve golfimängija.

Paljud pealtnäha elementaarsed üldkehalised tegevused on väga otseselt seotud spetsiifiliste golfioskustega, kuid kui õiges vanuses ei ole neid arendatud ja omandatud või on toimunud liiga varajane spetsialiseerumine, siis varem või hiljem tuleb kas arengu mõttes nn lagi ette, hakkavad kimbutama vigastused või ohustab läbipõlemine. Meie programmi eesmärk on neid kitsaskohti ennetada, läheneda nii personaalselt kui võimalik, et iga Niitvälja Golfikoolis treeniv noor näeks ja oskaks rõõmu tunda enda arengust ning seaks sihte liikumaks järgmisele tasemele.

GOLFIKOOLI ASTMED JA ETAPID

Golfi õppimine kestab aastaid ja eeldab pikaajalist planeerimist. Aastate lõikes jaotub treenimine tinglikult astmeteks ja etappideks.

ETTEVALMISTAV ASTE (6-11.a.) – TREENINGRÜHMAD U8 ja U11

I etapp: algettevalmistav etapp. Eesmärgiks on tervise tugevdamine, igakülgne kehaline areng, liigutusoskuste omandamine, golfi põhioskuste tutvustamine ja omandamine, üldise funktsionaalse baasi loomine, tahteomaduste kasvatamine ja huvi äratamine spordi ning golfi vastu.

ETTEVALMISTAV ASTE (11-14.a.) – TREENINGRÜHMAD U15

II etapp: esialgse spetsialiseerumise etapp. Algab golfisuunaline spetsialiseerumine. Omandatakse edasi golfi põhioskusi, tugevdatakse tervist, arendatakse ühtlaselt lihaskonda.

TREENINGASTE (15-18.a.) –  TREENINGRÜHMAD U18

III etapp: süvendatud spetsialiseerumise etapp. Treening muutub spetsialiseeritumaks. Spetsiaalettevalmistuse maht kasvab veelgi, jätkub golfi põhioskuste täiustamine ning kinnistamine, üha olulisem on võistlemine ja võistluseks ettevalmistus. Kehalistest võimetest on endiselt juhtkohal kiirus ja kiiruslik jõud, jõuettevalmistuses osutatakse rohkem tähelepanu nende lihasgruppide arendamisele, millel on golfis otsustav tähtsus.

MEISTERLIKKUSE ASTE (18a ja vanemad) – TREENINGRÜHMAD 18+

IV etapp: sportliku täiustamise etapp. Saavutatakse spordimeisterlikkuse kõrgeim aste, toimub sportlase individuaalsete võimete maksimaalne realiseerimine, treeningtöö maht ja intensiivsus saavutavad maksimumi, märgatavalt suureneb spetsiaalettevalmistuse ja võistluste osa treeningtöö mahus, suureneb järsult psühholoogilise ja taktikalise ettevalmistuse maht.

TREENINGPERIOODID

Hooaeg (treeningperiood 1 aasta) jaotub neljaks erinevaks perioodiks. Igal perioodil on kindel eesmärk ja sellest lähtuvalt on koostatud treeningkavad.

ETTEVALMISTAV PERIOOD (NOV-DETS)

 • Siin luuakse vundament hooajal kõrgete tulemuste saavutamiseks. Keskendume löögitehnika ülesehitusele/muudatustele. Muudatuste kinnistamiseks vajalikud harjutused.
 • Füüsiliste nõrkuste tugevdamine/piiravate tegurite elimineerimine, et luua tugevam vundament/baas. Seos kehalise võimekuse ja golfilöögi vahel.

VÕISTLUSEELNE PERIOOD (JAAN-MAI)

 • Sellel perioodil jõuab lõpule sportliku vormi loomine võistlusperioodiks. Liigutusmustrite treeninmine/kinnistamine. Jõud ja sving ühendada. Rajal mängimise ja erinevate olukordade imiteerimine.
 • Üldfüüsiline treening. Suurenenud tähelepanu golfispetsiifilise suuna arendamisele. Jõud, kiirus, plahvatuslikkus.

VÕISTLUSPERIOOD (MAI-SEPT)

 • Võistlemine. Sel perioodil realiseeritakse saavutatud sportlik vorm ja see algab esimese ning lõpeb viimase ametliku võistlusega. Tehnika pidev jälgimine ja hooldus.  Olulisel kohal on tehnilis-taktikaline ettevalmistus.
 • Üldfüüsilise vormi ja toonuse säilitamine.

ÜLEMINEKUPERIOOD (OKT)

 • Üleminekuperiood algab pärast hooaja viimast võistlust ja lõpeb uue hooaja ettevalmistusperioodi algamisega.
 • Perioodi eesmärgiks on mängijate füüsilise ja psüühilise jõu taastamine ning ettevalmistus uue hooaja ettevalmistusperioodi treeninguteks.

* Treeningrühm U8 hooaeg jaguneb kaheks treeningperioodiks: sisehooaeg (nov-märts) ja välishooaeg (apr-sept).

GOLFIKOOLI PROGRAMM

Programmi õppekava sisaldab erinevaid teadmis ja oskuseid. Aastate jooksul omandatakse sportimiseks, golfi mängimiseks ja võistlemiseks vajalikud oskused.

Golfikooli programm on väga mahukas. Koosneb erinevatest teadmistest ja oskustest mida ei suuda heal tasemel ainult üks treener õpetada. Erinevaid oskuste õpetamisel kasutame mitut treenerit/koolitajat. Mida kaugemale golfiteadmiste omandamisel õpilane jõuab seda rohkemate treenerite ja koolitajatega ta kokku puutub.

 • TEHNILINE ETTEVALMISTUS. Golfilöök – SVING, lähimäng, pitching, chipping, putting ja golfispetsiifilised erilöögid. Individuaalsete tugevuste ja nõrkuste kaardistamine ning arendamine.
 • FÜÜSILINE ETTEVALMISTUS, TOITUMINE. Jõu arendamine, vastupidavuse treenimine, painduvus, tasakaal, vigastuste ennetamine, taastumine.
 • MENTAALNE ja TAKTIKALINE ETTEVALMISTUS. Course management, mänguoskuste arendamine.
 • GOLFISPETSIIFILISED TEADMISED JA OSKUSED. Golfiväljak, varustus, golfireeglite tundmine, HCP arvestus, eesmärkide seadmine,  treeningpäeviku täitmine, analüüs ja statistika jms.
 • ERINEVAD TESTID OSKUSTE MÕÕTMISEKS/HINDAMISEKS.
 • HARJUTUSED JA ÜLESANDED ISESEISVAKS TREENIMISEKS.
VÕISTLEMINE

Võistlemisel on noorte pideva arengu tagamisel väga oluline osa. Seetõttu saavad võistlemisega kaasnevaid teemad suhteliselt suurt tähelepanu.

Võistluste valikud peavad arvestama ja olema tasakaalus lapse/noore vanuse ja omandatud oskustega ning võimetega.

Golfikoolis õpime:

 • Võistlusgraafiku koostamise põhimõtted.
 • Võistlusteks valmistumine. Treeningtegevused, mis aitavad võistlusteks valmistuda.
 • Võistluse järgsed tegevused. Analüüs, statistika ja järeldused.

Toetame

Avaldus toetuse saamiseks

Eeldused toetuse saamiseks. Milliseid kulutusi on võimalik toetuse abiga katta.

Toetame neid golfareid, kelle fookus on seatud kõrgete sportlike eesmärkide täitmisele. Noortel, kelle tahe, valmisolek ja pühendumine selle eesmärgi saavutamiseks on väga suur saavad esitada taotluse toetuse saamiseks. Selleks palume saata vabas vormis avaldus info@niitvaljagolf.ee.

Avalduse juurde palume lisada vabas vormis alltoodud info:

 • Eelmise hooaja lühikokkuvõte.
 • Plaanid, eesmärgid algavaks hooajaks (s.h. planeeritud treenimise maht ja võistlusgraafik).
 • Pikaajalised eesmärgid golfis.

Eeldused toetuse saamiseks:

 • Osalemine Niitvälja Golfikooli treeningprogrammis.
 • Koduklubiks on Niitvälja Golfiklubi.
 • Lisaks rühmatreeningutes osalemisele treenimine aastaringselt ja regulaarselt iseseisvalt.
 • Treeningpäeviku ja mängustatistika täitmine.
 • Võistlustel võistlemine.

Toetuse arvelt on võimalik katta treenimise, võistlemise, golfi mängimise ning varustuse soetamisega seotud kulusid.

Golfisõprade Klubi – Niitvälja noortegolfi toetajad

MTÜ Golfisõprade Klubi (GSK) on väike sõpruskond, mille ühisnimetajad on golf ja sellega kaasnev tegevus. Koos korraldatakse igal aastal heategevuslikku golfivõistlust GSK Invitational, mille raames kogutud ja annetatud raha kasutatakse noortegolfi toetuseks.

 • MTÜ Golfisõprade Klubi (GSK) asutati 2000. aasta suvel.
 • Hetkeseisuga 12-liikmelisel klubil on aastate jooksul välja kujunenud oma traditsioonid ning klubi korraldab Niitväljal alates aastast 2013 ka heategevuslikku golfivõistlust GSK Invitational.
 • Võistlusel kogutud annetatud raha läheb Niitvälja noortegolfi toetuseks.
 • Kui esimesel aastal koguti võistlusel umbes 3000 eurot, siis 2022. aasta võistlusel kogunes annetusi 100 000 eurot.