Noortetöö

Golfikool

Tunniplaan

Noortetöö

Noortetuur

Golfikool » Noortetöö

NIITVÄLJA GOLF NOORTEFOND by GSK

Niitvälja Golfiklubi Noortefondi kaasabil soovime toetada neid golfareid, kelle fookus on seatud kõrgete sportlike eesmärkide täitmisele. Noored, kelle tahe, valmisolek ja pühendumine selle eesmärgi saavutamiseks on väga suur, on oodatud liituma Niitvälja Golfiklubiga.

Noortefondi kogutud vahendite arvelt aitame katta Niitvälja Golfiklubi noorgolfarite treenimise, võistlemise, golfi mängimise ning varustuse soetamisega seotud kulusid.

Niitvälja Nike Golfikooli astmed

ETTEVALMISTAV ASTE - Treeningrühmad U8 ja U11

Mitmekülgne, algettevalmistav etapp. Eesmärgiks on tervise tugevdamine, igakülgne kehaline areng, liigutusoskuste omandamine, spordiala põhioskuste tutvustamine ja omandamine, üldise funktsionaalse baasi loomine, tahteomaduste kasvatamine ja huvi äratamine spordi ning golfi vastu.

Mitmekülgne, algettevalmistav etapp (kuni 11.a)

 • Vanus: kuni 11 aastat.
 • Mängutase(HCP): Ei ole esmatähtis. Oluline on noore keskmisest suurem huvi alaga tegelemiseks. Noorel on olulised eeldused (anne) ja tahe saavutada golfis kiire areng.
 • Treeningkoormus: 4-8 tundi nädalas. (s.h. treenimine Niitvälja Golfikooli treeningrühmas, iseseisev treening ning võistlemine).
 • Sportlikud eesmärgid golfis: Sportlik eeesmärk ei pruugi veel väljakujunenud olla.
 • Klubiliikmelisus: Niitvälja Golfiklubi on koduklubi.
 • Võistlemine: osaleb Niitväljal korraldatud laste- ja noortevõistlustel.
 • Klubi esindamine võistlustel: Eesti juuniorite MV.
 • Isiklik suhe golfiga: Golf meeldib. Treeningutes osaleb väga hea meelega. Naudib treenimist.
 • Käitumine: Eeskujulik.
 • Toetame: Tõsisemalt golfile pühendunud noore treenimise ja võistlemisega seotud kulude katmist. Toetuse saamiseks tuleb kirjutada avaldus info@niitvaljagolf.ee. Avalduse alusel otsustatakse toetuse võimalikkus.
ETTEVALMISTAV ASTE - Treeningrühm U15

Esialgse spetsialiseerumise etapp (11-14.a). Esialgse spetsialiseerumise etapil alustatakse spetsiaalvõimete baasi loomisega, omandatakse edasi golfi põhioskusi, tugevdatakse tervist, arendatakse ühtlaselt lihaskonda.

Esialgse spetsialiseerumise etapp (11-14.a.)

 • Vanus: 11-14 aastat.
 • Mängutase(HCP): 15-40
 • Treeningkoormus: 4-8 tundi nädalas. (s.h. treenimine Niitvälja Golfikooli treeningrühmas, iseseisev treening ning võistlemine).
 • Sportlikud eesmärgid golfis: Sportlik eeesmärk ei pruugi veel väljakujunenud olla.
 • Klubiliikmelisus: Niitvälja Golfiklubi on koduklubi.
 • Võistlemine: osaleb Niitväljal korraldatud laste- ja noortevõistlustel.
 • Klubi esindamine võistlustel: Eesti juuniorite MV.
 • Isiklik suhe golfiga: Golf meeldib. Treeningutes osaleb väga hea meelega. Naudib treenimist.
 • Käitumine: Eeskujulik.
 • Toetame: Tõsisemalt golfile pühendunud noore treenimise ja võistlemisega seotud kulude katmist. Toetuse saamiseks tuleb kirjutada avaldus info@niitvaljagolf.ee. Avalduse alusel otsustatakse toetuse võimalikkus.
TREENINGASTE - Treeningrühm U18

Süvendatud spetsialiseerumise etapp. Treening muutub spetsialiseeritumaks, spetsiaalettevalmistuse maht kasvab veelgi, jätkub golfi põhioskuste täiustamine ning kinnistamine, üha olulisem on võistlusmeetod ja koos sellega taktikaline ettevalmistus, kehalistest võimetest on endiselt juhtkohal kiirus ja kiiruslik jõud, jõuettevalmistuses osutatakse rohkem tähelepanu nende lihasgruppide arendamisele, millel on golfis otsustav tähtsus.

Süvendatud spetsialiseerumise etapp (kuni 18.a.)

 • Vanus: kuni 18.a.
 • Mängutase (HCP): HCP min 15.  Võimekus saavutada hcp 3aasta perspektiivis min 3,0.
 • Treeningkoormus: 8-14tundinädalas (s.h. treenimine treeningrühmas ja iseseisev treening).
 • Sportlikud eesmärgid golfis: Saada Niitvälja Golfiklubi (klubimeister) ja Eesti parimaks (Eesti meister) golfariks. Saavutada läbimurre rahvusvahelises konkurentsis.
 • Klubiliikmelisus: Niitvälja Golfiklubi on koduklubi. Eesti golfikoondise kandidaatliige.
 • Võistlemine: osaleb Niitväljal korraldatud sportlikel võistlustel. Üritab saavutada Niitvälja Golf edetabeli üldarvestuses maksimaalselt kõrge koht.
 • Valmisolek klubi esindamiseks võistlustel: Niitvälja Karikas, Niitvälja Golfiklubi MV, Eesti MV, Eesti klubidevahelised MV.
 • Isiklik suhe golfiga: fookus on  seatud kõrgete sportlike eesmärkide täitmisele. Tahe, valmisolek ja pühendumine selle eesmärgi saavutamiseks on tõsine.
 • Käitumine: Eeskujulik. Hoolib klubist, väljakust ja golfist. Golfitäht B peab iseenesestmõistetavaks seda, et pallijälgi griinil ja divoteid (j.m.s) tuleb enda järgi korda teha.
 • Toetame: Tõsisemalt golfile pühendunud noore treenimise ja võistlemisega seotud kulude katmist. Toetuse saamiseks tuleb kirjutada avaldus info@niitvaljagolf.ee. Avalduse alusel otsustatakse toetuse võimalikkus.
MEISTERLIKKUSE ASTE - Treeningrühm U18+

Sportliku täiustamise etapil saavutatakse spordimeisterlikkuse kõrgeim aste, toimub sportlase individuaalsete võimete maksimaalne realiseerimine, treeningtöö maht ja intensiivsus saavutavad maksimumi, märgatavalt suureneb spetsiaalettevalmistuse ja võistluste osa treeningtöö üldmahus, suureneb järsult psühholoogilise ja taktikalise ettevalmistuse maht.

 • Vanus: kuni 23.a.
 • Mängutase (HCP): HCP min 3,0. Võimekus saavutada +hcp 3aasta perspektiivis. Võimekus saavutada läbimurre golfis rahvusvahelisel tasemel.
 • Treeningkoormus: vähemalt 14-24tundi nädalas.
 • Sportlikud eesmärgid golfis: Saavutada läbimurre rahvusvahelises konkurentsis kõige kõrgemal tasemel.
 • Klubiliikmelisus: Niitvälja Golfiklubi on koduklubi. Kuulumine Eesti golfikoondisesse.
 • Valmisolek klubi esindamiseks võistlustel: Niitvälja Karikas, Niitvälja Golfiklubi MV, Eesti MV, Eesti klubidevahelised MV, võistlused välisriikides.
 • Isiklik suhe golfiga: fookus on seatud kõrgete sportlike eesmärkide täitmisele. Tahe, valmisolek ja pühendumine selle eesmärgi saavutamiseks on väga suur.
 • Käitumine: Eeskujulik. Hoolib klubist, väljakust ja golfist. Golfitäht peab iseenesestmõistetavaks seda, et pallijälgi griinil ja divoteid (j.m.s) tuleb enda järgi korda teha. Golfitähe käitumine väljakul on selline, mida saab lastele ja noortele igas mõttes eeskujuks tuua.
 • Toetame: Tõsisemalt golfile pühendunud noore treenimise ja võistlemisega seotud kulude katmist. Toetuse saamiseks tuleb kirjutada avaldus info@niitvaljagolf.ee. Avalduse alusel otsustatakse toetuse võimalikkus.
Golfisõprade Klubi – Niitvälja noortegolfi toetajad

MTÜ Golfisõprade Klubi (GSK) on väike sõpruskond, mille ühisnimetajad on golf ja sellega kaasnev tegevus. Koos korraldatakse igal aastal heategevuslikku golfivõistlust GSK Invitational, mille raames kogutud ja annetatud raha läheb Niitvälja noortefondi toetuseks.

 • MTÜ Golfisõprade Klubi (GSK) asutati 2000. aasta suvel.
 • Hetkeseisuga 12-liikmelisel klubil on aastate jooksul välja kujunenud oma traditsioonid ning klubi korraldab Niitväljal alates aastast 2013 ka heategevuslikku golfivõistlust GSK Invitational.
 • Võistlusel kogutud annetatud raha läheb Niitvälja noortegolfi toetuseks.
 • Kui esimesel aastal koguti võistlusel umbes 3000 eurot, siis 2022. aasta võistlusel kogunes annetusi 100 000 eurot.