Meist

Üldinfo


Telefon: +372 6780454

E-mail: info@niitvaljagolf.ee

Skype: niitvaljagolf

Facebook: www.facebook.com/golfikeskus

Aadress: Niitvälja, Lääne-Harju vald 76624 Harjumaa, Eesti Vabariik

Müügi- ja kommunikatsioonijuht: Mai-Liis Mägi, mailiis@niitvaljagolf.ee
Väljakujuht: Kristel Mülle-Vaik, tel: +372 56354265, kristel@niitvaljagolf.ee
Teenindusjuht: Jaanika Käärst, tel: +372 5109728, jaanika@niitvaljagolf.ee
Raamatupidaja: Kreete Kukumägi, kreete@niitvaljagolf.ee
Projektijuht: Merle Eenmaa, tel: +372 505 8363, merle@niitvaljagolf.ee
Caddiemaster: tel: +372 6780454, info@niitvaljagolf.ee, Skype: niitvaljagolf
Pro Paul Põhi / paul@niitvaljagolf.ee /+372 53 481 236
Pro Martin Toom / martin@niitvaljagolf.ee+372 58 095 617
Pro Hanna-Maria Tammo / hannamaria@niitvaljagolf.ee / +372 503 7782
Juhendaja Anne Metsis / +372 5213221
Klubi president: Veiko Meos, veiko25@gmail.com
Klubi meestekapten ja võistlustoimkonna juht: Joel Rothberg, latberg@gmail.com
Klubi naistekapten ja naistetoimkonna juht: Ulvi Ingver, ulvi.ingver@gmail.com
Reeglite- ja HCP toimkonna juht: Karli Kütaru, karlikytaru@hotmail.com
Noortetoimkonna juht: Allan Elerand, allan@elerand.ee
Seeniortoimkonna juht: Aivo Hommik. aivo.hommik@peetri.edu.ee

AKTSIATE RENDIPAKKUMISED

Siit leiad nimekirja inimestest, kes on otsustanud oma aktsiad käesolevaks hooajaks välja rentida. Palume mänguõiguse rentijal ja rendileandjal omavahel vahendustasu ja -tingimused kokku leppida, samuti teatada e-postiaadressile info@niitvaljagolf.ee kui mänguõigus saab välja renditud.

NimiAktsiate arv ja hindKontakt
Aivar Hanson2 A-mänguõigustaivar@havera.ee
Jaan Pärtna1 A-mänguõigus (150 €)jaan.partna@gmail.com
Kristjan-Thor Vähi2 A-mänguõigust (1 tk/150 €)kristjan@invego.ee
Külli Eller2 A-mänguõigust (1 tk/150 €)kylli@eller.ee
Mati Märtson2 A-mänguõigust (1 tk/150 €)Mati.Martson@pma.agri.ee
Sulev Kodu10 A-mänguõigustsulev.kodu@gmail.com
Tõnu Valdur1 A-mänguõigus (1 tk/150 €)tonuvaldur@me.com
Ulvi Ingver6 A-mänguõigustulvi.ingver@gmail.com

AKTSIATE MÜÜGIPAKKUMISED

NimiAktsiate arv ja hindKontakt
Frank Marcus1A +1B (7500 €)frankievk@gmail.com
Juhani Timo Lemberg1A+1Bvihterpalu@vihterpalu.ee
Mart Stöör1A+1B (6000 €)mart.stoor@gmail.com
Raivo Kütt3A+3Braivo.kytt@amserv.ee
Alar Kaup7B (1B/2000 €)alar.kaup@gmail.com
Targo Raus4A (1A/5000 €) +4B (1B/2000 €)targo@targoraus.com
Tiit Arro4A+4Btiit.arro@gmail.com
Bo Oskar Harthin1A (5000 €) +1Bbo.harthin@hotmail.com
Piret Kulo1A+1B504 5574
Harri Toivonen1A + 1B 515 3434

Siit leiad kogu informatsiooni Niitvälja Golfi andmetöötluse põhimõtete kohta. Niitvälja Golfi eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks.

Niitvälja Golf on katusbränd, mis ühendab kolme juriidilist isikut: AS Eesti Golfikeskus, SA Niitvälja Golfikeskus ja MTÜ Tallinna Golfiklubi asukohaga Niitvälja, Lääne-Harju vald, 76624 Harjumaa.

Isikuandmete kaitse

Isikuandmed on andmed, mida Niitvälja Golf kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Niitvälja Golf ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 ehk Isikuandmete Kaitse Üldmääruses (edaspidi IKÜM; inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR) defineeritud eriliigilisi (delikaatseid) isikuandmeid.

Niitvälja Golf kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Niitvälja Golf rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud Niitvälja Golfi töötajatel.

Niitvälja Golf juhindub oma igapäevategevuses lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetest, sh minimaalsuse põhimõtte järgimine.

Niitvälja Golf nõuab IKÜM nõuete järgimist neilt teenusepakkujatelt, kelle volitatud töötlejatena kaasamise järele võib olla vajadust teenuse pakkumise tagamiseks või parendamiseks.

Turvalisus

Kõiki Niitvälja Golfi veebilehtede külastamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Järgnevalt on toodud Niitvälja Golfi privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel. Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri IKÜM.

1. Milliseid andmeid kogutakse?

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

 • Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega va teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.
 • Andmeid kogutakse veebilehtede külastatuste ja viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ja külastajatele mugavamaks muuta.

Teenuse tellimisel kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks. Kogutavate andmete hulka võivad kuuluda:

 • Kontaktandmed (nimi, postiaadress, telefon, e-posti aadress, isikukood, sünnipäev);
 • Golfimänguga seotud andmed (klubline kuuluvus, HCP, võistlustulemused, golfiringide tulemused);
 • Treeningutel osalemisega seotud andmed;
 • Ostuajalugu Niitväljal kohapeal või veebipoes.

2. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

 • Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
 • Isikustatud päringutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest tehingust või teost vastaspoolega, tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Tehinguks/teoks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.
 • Lisaks võib Niitvälja Golf olla õigusaktidest tulenevalt kohustatud järgima ka muid isikuandmete säilitamise tähtaegu (töölepingulised suhted, aegumise tähtajad jne).

3. Kellele võib kogutud andmeid edastada?

 • Niitvälja Golfi poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
 • Niitvälja Golfi teenuse raames klientide jm eraisikute töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena. Lisaks seadusest või lepingust tulenevale alusele on Niitvälja Golfil õigus isikuandmeid töödelda, sh edastada isikuandmete omaniku nõusolekul või Niitvälja Golfi põhjendatud huvi korral (eeldusel, et viimane ei kaalu üles isikuandmete omaniku huvi).

4. Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Isikul on õigus oma andmetega tutvuda, neid parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist (v.a. juhul, kui seda nõudmist pole seadusest, lepingust vms alusest tulenevalt võimalik täita).

Niitvälja Golf soovib tagada oma klientidele parimat võimalikku teenust ja selle saavutamiseks on oluline tagada isikuandmete õigsuse Niitvälja Golfi andmebaasis. Isikuandmete ajakohastamiseks loob Niitvälja Golf privaatse võimaluse oma klientidele, kes saavad Niitvälja Golfi vastavas veebikeskkonnas iseseisvalt uuendada oma isikuandmeid.

 • Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata.
 • Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu või oma profiili kaudu Niitvälja Golf broneerimissüsteemis. Muudatus jõustub koheselt.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Niitvälja Golfi veebilehte ja/või teenuskeskkondasid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@niitvaljagolf.ee.

Scroll Up