Golfi mängimine, treenimine ja võistlemine (Juhised lapsevanemale)

GOLFI MÄNGIMINE

Golfi mängimise puhul on oluline, et laps mängiks õige pikkusega golfiradadel. Liiga vara ei tohiks mängida liiga kaugelt. Kui panna laps mängima liiga kaugelt, siis võib see temalt mängurõõmu ära võtta. Mäng muutub liiga raskeks, ei ole lõbus ja laps ei pruugi tahta enam golfi mängida.

Raja pikkuse valimisel peab arvestama sellega, mis on lapse avalöögi pikkus tema pikima kepiga. Oskuste ja võimete arenedes, saab valida järjest pikema kauguse igale mängitavale rajale.

Väljakul mängimiseks peaks valima raja pikkuse selliselt, et lapsel oleks võimalik õnnestumise korral raja par’i mängida. Et ta ulataks par 3 radadel ühe löögiga, par 4 radadel 2 löögiga ja par 5 radadel kolme löögiga griinile. Rajal mängides tähendab see seda, et laps peaks rada alustama näiteks fairway algusest, või 150m kauguselt griinist jne.

Avalöögi pikkuse põhjal tuleks valida mänguks 18 raja pikkus alloleva tabeli alusel:

Näide: Niitvälja Park-väljaku kogupikkus punastelt tiidelt on 5100m. Kui lapse avalöögi pikkus on ca 115m, siis tema võiks mängida 18 rada kogupikkusega ca 2600m. Järelikult tuleks teha kõik rajad ca poole lühemaks, et raja pikkus vastaks lapse võimetele. Park-väljaku 1. raja pikkus punastelt tiidelt on 293m. Laps võiks avalöögi teha ca 150m kauguselt lipust (ehk umbes raja keskelt).

TREENINGUD JA VÕISTLEMINE

Treenimise võib tinglikult jaotada kolmeks: iseseisev treening, Golfikooli rühmatreeningud ja eratunnid treeneriga.

Kõige mahukam osa golfitreeningutest on iseseisev treening. Selle alla käib iseseisvalt erinevatel harjutusaladel harjutamine ja rajal mängimine. Kui rühmatreeningutele lisaks iseseisvalt ei treenita, siis oskuste omandamiseks heal tasemel jääb väheks. Kui on soov jõuda golfis kaugele, siis on ülioluline iseseisvalt harjutada ja mängida. Vastavalt vajadusele on soovitatav juurde võtta ka eratunde treenerilt.

Treenimist ja võistlemist on soovitatav alustada lapse koduväljakul. Kui põhioskused on treeningutel omandatud ja koduväljakul on piisavalt mängitud, siis on aeg alustada võistlemisega. Esimesed võistlemised tuleks kindlasti teha lapse koduväljakul. Kohas, kus laps tunneb ennast turvaliselt. Võistlemisega kaasneb täiendav pinge, stress. Laps peab koduväljakul võisteldes saama piisavalt aega, et harjuda võistluspingega. Kui minna võistlema liiga vara võõrale väljakule, siis ei pruugi laps selliseks “topelt pingeks“ valmis olla – võõras väljak ja võistlus.

Allolevad tabelid aitavad planeerida mängimist, treenimist ja võistlemist.

Info selle kohta kui palju, millal ja kus võiks laps mängida ja võistelda.

Tekst: Mari Rauna ja Niitvälja Golf

Foto: Mats Soomre