Kuidas endale eesmärke seada

Eesmärgid golfimängus peaksid alati olema konkreetsed, mõõdetavad ja mitte lihtsasti mõjutatavad teiste inimeste poolt.

Eesmärkide seadmine on kasulik, sest:

  • Eesmärkide seadmine tagab arengu, suunates tähelepanu ja tegevuse olulistele toimingutele.
  • Eesmärgid aitavad keskendunult pingutada ja motivatsiooni säilitada.
  • Eesmärgid, mis on realistlikud, muudavad mängija enesekindlamaks ning motiveerivad suuremalt ja julgemalt mõtlema ning tegutsema.
  • Reaalsed eesmärgid aitavad vähendada ärevust ja teadmatust, mis sageli tekib sihipäratu või üldse ilma eesmärgita harjutamise tagajärjel.
  • Eesmärgid arendavad keskendumist ja enesekontrolli.
  • Eesmärgid on abivahendid edusammude jälgimisel.

Eesmärke tuleks seada selliselt, et need on reaalselt saavutatavad ja pingutust väärt. Eesmärkide seadmine on enamat kui treeningprogrammi jälgimine või sihi seadmine järgmiseks treeninguks või võistluseks. Näiteks eesmärgid, mille saavutamisse mängija ise 100% ei usu, põhjustavad alla andmist ning liiga rasked eesmärgid põhjustavad omakorda ebavajalikku stressi ja mõjuvad enesekindlusele hävitavalt. Eesmärkide seadmisel tasub abi küsida oma treenerilt.

Parima tulemuse saavutamiseks tasub eesmärke seada kolmes erinevas ajavahemikus:

1. Pikaajalised eesmärgid – selged ja konkreetsed eesmärgid tulevikuks, mis on saavutatavad 6 kuu kuni ühe aastaga (2 aastaga).

2. Keskmised eesmärgid – saavutatavad 6 nädalaga kuni 6 kuuga, mis on justkui vaheetapid ja väiksemad eesmärgid, mis omakorda toetavad pikaajalisi eesmärke.

3. Lühiajalised eesmärgid – saavutatavad nädala kuni kuue nädalaga. Konkreetsed harjutused ja ülesanded, pidades silmas järgmist treeningut või võistlust.

Lisaks ajalisele piiritlemisele, jagunevad eesmärgi tüübid omakorda kolmeks: tulemuse, soorituse ja protsessi eesmärkideks. Igal on oma kasutegurid ning edu saavutamiseks on vajalik kombineerida kõiki kolme.

Tulemuse eesmärgid keskenduvad tulemustele ja tagajärgedele. Näiteks eesmärk konkreetne võistlus võita või tulla TOP 5 sisse on tulemuse põhine eesmärk. Koondisesse valituks osutumine käib samuti tulemuse eesmärgi alla. Sellised eesmärgid on väga head motivaatorid, kuid mängijal on nende üle ainult osaline kontroll. Need sõltuvad paljuski teiste mängijate sooritusest või arvamusest. Just sel põhjusel peaksid lühiajalised ja keskmise pikkusega eesmärgid olema soorituse ja protsessi põhised. Nende täitmine on otseselt mängija kontrolli all, lisaks aitavad tõsta enesekindlust ja õpetavad pühendumist. Eriti ka nendel hetkedel kui mistahes põhjusel tulemusele orienteeritud eesmärgid ei täitu. Soorituse ja protsessi eesmärgid on paindlikumad ja neid saab vastavalt mängijale personaalsemalt kohandada.

Soorituse eesmärgid on tuleviku sooritusele keskendunud, arvestades eelnevat kogemust, oskust ja tulemusi. Näiteks lüüa 11 GIR ( griinitabamust ehk green in regulation), praeguse 9 asemel. Heade mängijate harjumuspärane mänguringi jooksul tehtav statistika (GIR, FIR (fairway in regulation), SS (sand save), Up&Down, putid jms) on head näited soorituse-tüüpi eesmärkidest. Soorituse eesmärgid on mängija kontrolli all ning aitavad enesekindlust tõsta ning tulemusi parandada. Mängija peaks nägema, et seatud soorituse põhised eesmärgid on omakorda seotud tulemuse eesmärkidega. Võistlussituatsioonis tulebki keskenduda sooritus eesmärkidele, mitte numbrilisele lõpptulemusele.

Protsessi eesmärgid – protsessile keskenduvate eesmärkide alla käib mängija mentaalne seisund, tehnika ja füüsilised tegevused. Näiteks: terve ringi jooksul positiivne olla, õppida ära lob-löögi tehnika või tugevdada alakeha ja korsetilihaseid (üldfüüsiline). Course management eesmärgid võib samuti siia alla liigitada. Protsessi eesmärgid keskenduvad sellele, kuidas mängija saab parimal viisil saavutada oma soorituse ja tulemuse eesmärke ning üldjuhul suunab tähelepanu konkreetsete golfi oskuste sooritusele. Protsessi eesmärkidel on üldjuhul väga positiivne mõju mängule, kuna need on otseselt mängija kontrolli all.

Oluline! Tulemuse eesmärkidel on suurem motiveeriv mõju kui protsessi eesmärkidel. Seetõttu on need ennekõike efektiivsed keskmiste või pikaajaliste eesmärkide puhul, kus pigem on oluline pingutus ja pingutuse taluvus, mitte nii palju konkreetne golfi oskus. Ning protsessi eesmärkidel on suurem mõju siis, kui konkreetsed oskused vajavad arendamist. Tasub meeles pidada, et juhul kui tulemuse eesmärgid on täiesti ebareaalsed või protsessi eesmärgid neid ei toeta, siis see tekitab mängijas ebavajaliku stressi.

KOKKUVÕTE:

  • Eesmärgid peavad olema saavutatavad, kuid samas mängija võimekuse proovile panema.
  • Eesmärgid peavad olema konkreetsed (kus võimalik, siis numbriliselt mõõdetavad).
  • Eesmärgid peavad olema selgesõnalised. „Endast parima andmine“ -stiilis eesmärgid on liiga ebamäärased.

Autor: Mari Rauna