Rajamäng (Match Play), HCP rajamäng.

Kui tavalises löögimängus võistlevad kõik mängijad üksteisega löökide kogutulemuse peale, siis rajamängus võistlevad mängija ja vastane radade võitude, kaotuste ja viikide peale. HCP Rajamängus võetakse arvesse mängijate hcp-d. Händikäpilööke antakse raja kaupa. Kõrgema hcp-ga mängija saab teatud radadel rohkem lööke teha. Radade arv, kus kõrgema hcp-ga mängijal on õigus rohkem lööke teha sõltub mängijate hcp-de erinevuse suurusest.

Mängija võidab raja, kui:

 • Mängija teeb vastasest rajal vähem lööke (sisaldades tehtud lööke ja trahvilööke),
 • Vastane loovutab rajavõidu või
 • Vastane saab üldise karistuse (raja kaotus).

Rada on viigis (tuntud ka kui “jagatud”), kui:

 • Mängija ja vastane lõpetavad raja sama arvu löökidega (sisaldades tehtud lööke ja trahvilööke) või
 • Mängija ja vastane lepivad järgmise löögi, raja või mängu viiki (aga see on lubatud vaid siis, kui vähemalt üks neist on raja alustamiseks löögi sooritanud).

Mängija võidab mängu, kui:

 • Mängija juhib vastase ees rohkemate radadega, kui on jäänud mängida,
 • Vastane loovutab mängu võidu või
 • Vastane diskvalifitseeritakse.

Kui mäng on peale viimase raja lõpetamist viigis, siis:

 • Mängu pikendatakse ühe raja kaupa, kuni selgub võitja.
 • Radu mängitakse mänguringiga samas järjekorras, kui komitee ei kehtesta teistsugust järjekorda.

Rajamängus kehtivad erireeglid (eriti mis puudutab rajavõidu loovutamist ja tehtud löökide arvu kohta informatsiooni andmist), sest mängija ja vastane:

 • Võistlevad igal rajal vaid teineteise vastu,
 • Näevad teineteise mängu ja
 • Võivad kaitsta enda huve.

Mängija ja vastane võivad rajamängus omavahel kokku leppida, kuidas reegliküsimus lahendatakse, välja arvatud juhul, kui kokkulepe sisaldab teadlikku reeglite valesti kohaldamist.

Mängija võib loovutada vastasele tema järgmise löögi, rajavõidu või mängu.

 • Järgmise löögi loovutamine. Seda on lubatud teha igal ajal enne vastase järgmise löögi sooritamist. Näide löögi loovutamisest: mängijal on raja lõpetamiseks jäänud teha lühike putt (näiteks 10 cm august). Vastasel on õigus löök loovutada – üteldes selgesõnaliselt antud. Palli võib üles võtta ja tulemuskaardile läheb antud löök ühe löögina.
 • Näide rajavõidu loovutamisest: mängija on par4 rajal kahe löögiga griinil lipu kõrval. Arvatavasti lõpetab ta raja kolme löögiga. Vastasmängijal on tehtud samal rajal juba 5 lööki ja ta pole veel griinile jõudnud. Raja kaotus on sisuliselt kindel tulema. Sellises olukorras ei pea rada lõpetama. Rohkem lööke teinud mängija võib palli üles võtta ja loovutada raja võidu vastasmängijale. Mäng jätkub järgmiselt rajalt.

Mängija ja vastase kohustused rajamängus:

Vastane võib raja mängimise jooksul suvalisel hetkel küsida mängija tehtud löökide arvu sel rajal (sisaldades lööke ja trahvilööke).

Kui mängija saab karistuse, siis peab mängija saadud karistusest vastast teavitama niipea, kui see on mõistlikkuse piires võimalik.

Mängijatelt oodatakse mängu seisu teadmist – kas üks juhib mingi teatud arvu radadega või on mäng viigis. Kui mängijad lepivad ekslikult kokku vales mängu seisus, siis:

 • Võivad nad mängu seisu korrigeerida enne, kui kumbki mängija sooritab järgmise raja alustamiseks löögi, või viimase raja korral enne, kui mängu tulemus on lõplik.
 • Kui selle aja jooksul pole seisu korrigeeritud, muutub vale mängu seis tegelikuks mängu seisuks.

Mängija ja vastane võivad rajamängus omavahel kokku leppida, kuidas reegliküsimus lahendatakse, välja arvatud juhul, kui kokkulepe sisaldab teadlikku reeglite valesti kohaldamist. Aga, kui mängija ja vastane lepivad tahtlikult kokku mõne rikkumise eiramises või karistuse määramata jätmises, mille kehtimisest on mõlemad teadlikud, siis mõlemad mängijad diskvalifitseeritakse.