Mis on General Play mänguring ning kuidas seda registreerida

MIS ON GENERAL PLAY (GP)?

General Play on mängija poolt ametlikult registreeritud ning mängitud golfiring, mille alusel arvutatakse mängija Handicap Index (HCPI). 

  • General Play (edaspidi GP) mänguringe saavad teha liikmemaksu tasunud golfiklubide liikmed ja kandidaatliikmed. Golfiklubi kandidaatliikmed saavad võistlustel osaleda ainult sellel väljakul, kus läbiti golfi algkursus (Green Card).
  • GP mänguringe on võimalik Eesti golfiväljakutel teha ajavahemikul 01. aprill – 31. oktoober. Väljak peab olema avatud mängimiseks suvegriinidega. Lubatud on üks talvegriin.
  • Mängija HCP arvestust teostab mängija koduklubi.
  • Esmase WHS händikäpi saab mängija siis, kui ta mängib nõuetekohaselt vähemalt ühe ringi golfi 9-rajalisel golfiväljakul. Mängijale omistatav esmane WHS händikäp on 54.
GP MÄNGURINGI REGISTREERIMINE
  • Mängija on kohustatud selgesõnaliselt teavitama GP mänguringi tegemise soovist märkijat ning seda tuleb teha enne mänguringi alustamist. Märkijaks võib olla isik, kes omab kehtivat Eesti Golfi Liidu  HCP litsentsi.
  • Mänguring peab olema mängitud vastavalt golfireeglitele ja kehtestatud kohalikele reeglitele.
  • GP mänguringi tulemus peab olema sisestatud GolfBoxi mängija poolt ning kinnitatud märkija poolt enne sama päeva keskööd. Süsteem arvutab mängija HCPI muudatusi üks kord ööpäevas (keskööl). Kui GP mänguring jääb mängija poolt sisestamata ja märkija poolt kinnitamata enne südaööd, siis järgmisel päeval on süsteemis arvutatud mängija HCPI ilma viimase GP mänguringi tulemuseta.
  • GolfBoxi on võimalik sisestada ainult GP mänguringide tulemusi.
  • Paberil tulemuskaarte Niitvälja Golfi caddiemaster GP ringide arvestamiseks vastu ei võta. Tulemused tuleb sisestada kas jooksvalt GolfBoxi mobiilirakendust kasutades või siis peale mänguringi GolfBoxi veebirakenduses.
  • TÄHELEPANU! GolfBoxi saab sisestada vaid ringe, mis on kas General Play ringid või Eestist väljaspool peetud võistluste ringid.