Mis on course rating? Mis on slope?

Course rating (CR) on arv, mille väärtus iseloomustab väljaku raskusastet. Arvuna esitatud CR näitab, mitme löögiga peaks golfimängija HCPga 0 (par-golfar) väljaku läbima.

Näide: meesgolfar, HCPga 0 mängib Niitvälja Park-väljakut kollastelt tiidelt. Kollastelt tiidelt on CR 72,3. Järelikult peaks mängija suutma läbida 18 rada 72 löögiga. Valgetelt tiidelt on CR 74,9. Järelikult valgetelt peaks meesgolfar (HCPga 0) läbima väljaku 75 löögiga.

Mida suurem on course rating (CR), seda raskem on väljak.

Course slope (slope rating) on samuti arvuna väljendatud väljaku raskusaste. Erinevus course rating’ust tuleneb sellest, et course slope näitab raskusastet mängija suhtes, kelle HCP on vahemikus 17,5-22,4 (bogey-golfar). Course slope on arvuna vahemikus 55-155. Keskmine slope on 113. Keskmine slope 113 tähendab seda, et väljak on läbimise mõttes sama raskusastmega par-golfarile (HCPga 0) ja bogey-golfarile.  Mida suurem arv, seda keerukama väljakuga on tegemist.

Course slope ja course rating on toodud vastavas tabelis eraldi mees- ja naisgolfaritele. Iga tiiala (Niitväljal valged, kollased, sinised ja punased) kohta on arvutatud välja konkreetne  course rating ja course slope.

Miks on vaja kahte eraldi näitajat (course rating ja slope) selleks, et välja tuua väljaku raskusaste?

Hea mängutasemega golfar (par-golfar HCPga 0) on üldiselt sõltumata väljaku raskusastmest suuteline läbima raja ikka ligi 72 löögiga. Nõrgema mängutasemega golfari löökide arv raskel väljakul võib aga kasvada hüppeliselt. Seepärast võeti lisaks course rating’ule kasutusele ka slope rating. Väljaku slope annab infot väljaku keerukuse kohta just nõrgema mängutasemega golfari seisukohalt (bogey-golfar, HCPga vahemikus 17,5-22,4).

Course rating ja course slope on kasutusel mängija handicap’i (HCP) arvutamisel.

Golfari handicap index = (scorecourse rating) x 113 / course slope

Scorehandicap index’i arvutamisel läheb igal rajal maksimaalselt selle raja löökide arvuks kirja net double bogey.  Näide: mängija HCP on 12. Mängides Niitväljal rajal nr 14, teeb ta 10 lööki (või jätab raja lõpuni mängimata, tõmbab tulemuskaardile kriipsu). HCP arvutamisel arvestatakse löökide arvuks seitse. Need seitse lööki tulevad kokku selliselt: 4 (raja par) + 2 (double bogey) + 1 (mängija HCP alusel saadud löök) = 7.

Niitvälja Park-väljaku course rating’u ja slope’i info leiab meie kodulehel menüüs VÄLJAKU alt, klikates terminile SLOPE.

Autor: Niitvälja Golf