Kui vana on Niitvälja Golf?

Niitväljal on aastaid tähistatud golfihooaja lõppu, aga mitte Niitvälja Golfi sünnipäeva. Otsustasime rännata ajalukku ning otsida üles kuupäeva, millal meie keskus on alguse saanud. Nimelt,  16. detsembril 2021 sai Niitvälja Golf 32-aastaseks!

Järgnevalt toome teieni Niitvälja ajaloo kõige olulisemad daatumid – kuidas endisest prügimäest kerkis golfikeskus ning missugused on olnud olulisemad arenguetapid.

 • 32 aastat tagasi, 16. detsembril 1989 toimus Spordiklubi EGK asutamiskoosolek ning sellest paar nädalat hiljem, 28. detsembril kinnitas Keila Küla Rahvasaadikute Nõukogu oma otsusega spordiklubi rajamise.
 • 23. jaanuaril 1990 kinnitas Harju Rajooni RSN Täitevkomitee spordiklubi põhikirja ning 21. septembril asutati aktsiaselts EGK Niitvälja.
 • 14. august 1992 avati Niitväljal harjutusväljak ehk driving range.
 • 1993. aasta suvel avati esimesed üheksa rada ning toimus esimest korda võistlus Niitvälja Karikas (üheksal rajal). Samal aastal moodustati  ka aktsiaselts Spordiklubi EGK.
 • 7.-8. mai 1994 toimus esimene Green Card’i kursus, pro Harri Toivonen. Green Card’i  kursus maksis tol ajal 500 Eesti krooni.
 • 3. juuli 1994 avati väljaku 18 rada (arhitekt Ake Persson).
 • 29. aprill 1995 löödi Niitväljal esimene hole-in-one. Löögi tegijaks Allan Remmelkoor.
 • 5. detsember 1996 kanti ettevõte äriregistrisse AS Eesti Golfikeskuse nime all (tänane ärinimi).
 • 1997. aasta sügisel algas uue klubihoone ehitus.
 • 1998. aastal liideti kõik Niitvälja klubid üheks Tallinna Golfiklubiks.
 • 4. septembril 1998 avati uus klubihoone.
 • 2006. aastal avati 5 uut rada Park-väljaku koosseisus (rajad 8 ja 13-16, arhitekt Peter Chamberline). Üle jäänud viie raja baasil avati PAR20-väljak.
 • 2010. aastal avati keskuse harjutusalal katusega löögikohad.
 • 2012. aastal võeti kasutusele uus CVI ja logo ja nimetus Niitvälja Golf.
 • 2013. aastal alustati klubihoone renoveerimise ja juurdeehitustööde projekteerimisega. Võeti kasutusele golfimängu alustamiseks mõeldud Rohelise Raja kontseptsioon.
 • 2015. aastal avati renoveeritud ja kaks korda suuremaks ehitatud klubihoone.
 • 2019. aastal alustati PAR20-väljaku renoveerimist ja uute golfiradade ehitamist (arhitekt Graham Cook).
 • 2020. aastal võeti kasutusele uus Niitvälja Golfi CVI.

Tekst: Niitvälja Golf
Fotod: Erakogu