Kuidas endale eesmärke seada
Eesmärgid golfimängus peaksid alati olema konkreetsed, mõõdetavad ja mitte lihtsasti mõjutatavad teiste inimeste poolt. Eesmärkide seadmine on kasulik, sest: Eesmärkide seadmine tagab arengu, suunates tähelepanu ja tegevuse olulistele toimingutele. Eesmärgid aitavad keskendunult pingutada ja motivatsiooni säilitada. Eesmärgid, mis on realistlikud, muudavad mängija enesekindlamaks ning motiveerivad suuremalt ja julgemalt mõtlema ning tegutsema. Reaalsed eesmärgid aitavad vähendada ärevust ja teadmatust, mis sageli tekib sihipäratu või üldse ilma eesmärgita harjutamise tagajärjel. Eesmärgid arendavad keskendumist ja enesekontrolli. Eesmärgid on abivahendid edusammude jälgimisel. Eesmärke tuleks seada selliselt, et need on reaalselt saavutatavad ja pingutust väärt. Eesmärkide seadmine on enamat kui treeningprogrammi jälgimine või sihi seadmine järgmiseks treeninguks või võistluseks. Näiteks eesmärgid, mille saavutamisse mängija ise...