Golf ja võistlemine
Golfi puhul on tegemist tehniliselt keeruka spordialaga, mis koosneb paljudest erinevatest elementidest. Nende elementide õppimine on pikaajaline protsess ning oskuste omandamise kiirus on individuaalselt väga erinev. Seetõttu on eriti laste (aga ka enamike täiskasvanute) puhul vajalik esmasel kokkupuutel golfimänguga juhendaja poolt saavutada õhin ja hasart, mis kandub õpilastesse. Algusaastatel tuleks lapsi juhendada viisil, et nad armastaksid golfi puhtalt mängu pärast. Laste jaoks on oluline, et golf oleks lõbus, et nad kogeksid edusamme, et golfiväljakul (k.a harjutusaladel ja klubimajas) oleks hea ja turvaline olla ning tekiks sõpruskond. Enamik lapsi, kes on mistahes spordialal hea taseme saavutanud võistlevad hea meelega. Põhjus, miks võistlemine muutub vastumeelseks seisneb selles, kui lapsed pannakse võistlema enne...