Kuidas toetada lapse arengut golfis
Lapse, lapsevanema ja treeneri koostöö on väga oluline selleks, et golfimängu õppimise ja arengu protsessis tagada turvaline, toetav ja julgustav keskkond. Iga golfi mängiva lapse unistus ei ole saada tippsportlaseks, aga heaks golfimängijaks saamise teekonnal on oluline, et sporditegemise kasvatuslikku poolt on oskuslikult juhendatud. Seda just nimelt noorte puhul. Kõikide osapoolte ootused peaksid olema sellised, mis väärtustavad tervet ja positiivset suhtumist, protsessi nautimist, tublit tööd ja töötahet, vastutust, järjepidevust, koostööd ning kannatlikkust. Mitte pelgalt numbreid, võite, kaotusi jms lõpptulemusi, mis ei ole otseselt mängija kontrolli all. Järgnevalt on välja toodud kuus soovitust lapsevanematele, kuidas golfimängijaks saamise teekonnal lapsele toeks olla, olenemata sellest, kas temast kasvab tipp- või hobisportlane. Oma käitumisega...