Varustuse fitting’u ABC
On vale arusaam, et fitting on vajalik vaid tippmängijatele. Tegelikult saab keskmine mängija fitting’ust isegi rohkem kasu kui väga madala HCPga mängija, kes suudab kohaneda ka ebasobiva varustusega. Õigesti valitud varustusega on mängijal lihtsam lüüa, nendega tehakse vähem eksimusi ja löögid on pikemad. Selleks, et anda teile ülevaade fitting’u olemusest ja olulisusest, kirjeldame selle peamisi etappe. PIKKUS Rauakomplekti fitting’ul kasutatakse enamasti raud-6-keppi, mille puhul tuleb esimese punktina paika panna varre pikkus. Hiljem varre pikkust muutes on vaja ümber vaadata ka fitting’u ülejäänud etapid, seega on tähtis sobiv pikkus esimesena paika saada. Varre pikkuse valimisel kehtib põhimõte, et tuleb valida maksimaalne varre pikkus, millega mängija suudab stabiilselt palli tabada. Varre pikkus...