Uudised

MTÜ Niitvälja Golfiklubi üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Hea klubiliige!

MTÜ Niitvälja Golfiklubi liikmete üldkoosolekust 07. märts 2023.a. võttis osa 14 klubiliiget. Vastavalt põhikirja punktile 4.5. üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Klubi liikmetest või nende määratud esindajatest. Kui kokkukutsutud koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis toimub mitte varem kui 7 päeva ja mitte hiljem kui 14 päeva pärast esimest üldkoosolekut ja on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt kümme Klubi liiget.

Käesolevaga teatab Mittetulundusühing Niitvälja Golfiklubi, registrikoodiga 80040226, asukohaga Niitvälja, Lääne-Harju vald, Harjumaa 76624 liikmete üldkoosoleku kokkukutsumisest.

Mittetulundusühingu Niitvälja Golfiklubi liikmete üldkoosolek toimub 16. märtsil 2023, algusega kell 17.00 Niitvälja Golfi klubihoones, Niitväljal, Lääne-Harju vallas.

Üldkoosoleku päevakorras on:

 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
 2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
 3. Volinike volituste pikendamine.
  Otsuse ettepanek:
  Klubi liikmete üldkoosolek valib volinikud 4-aastaseks ametiajaks.
  Pikendada volikogu liikmete Ulvi Ingver, Joel Rothberg, Aivar Riimets, Jaanus Kosemaa, Andris Jegers ja Karli Kütaru volitusi alates 11.08.2022 kehtivusega kuni 10.08.2026. Pikendada volikogu liikme Aivo Hommik volitusi alates 10.01.2023 kehtivusega kuni 09.01.2027.
 4. Uute volinike valimine.
 5. Koosoleku lõpetamine.

Soovime leida klubilise tegevuse edendamiseks kuni 4 uut volikogu liiget. Volikokku kandideerida soovijatel palume saata oma sooviavaldus merle@niitvaljagolf.ee. 

Teil on võimalus oma esindatust delegeerida, volitused võib saata merle@niitvaljagolf.ee või võtta kaasa üldkoosolekule. Volikirja blanketi leiab siit.

Ootame aktiivset osavõttu!

MTÜ Niitvälja Golfiklubi