Edetabelid

Võistlused

Edetabelid

Niitvälja Karikas

EY NIITVÄLJA TUUR

GOLF » Võistlused » Edetabelid

NIITVÄLJA GOLF EDETABELID 2021

Niitväljal korraldatud võistluste ning võistlussarjade osavõistluste tulemuste põhjal peame Niitvälja Golf 2021 edetabelit meeste ja naiste arvestuses. Edetabeli tulemuste alusel selgitatakse välja parimad meeste, naiste, meeste mid-amatööride, naiste mid-amatööride, meesseeniorite 50+, naisseeniorite 50+, meesseeniorite 60+, naisseeniorite 60+ ning juuniorite klassis. Parimatele väärilised auhinnad. 

Lisaks Niitvälja Golf 2021 üldisele edetabelile peame ka edetabelite arvestust erinevate võistlussarjade osavõistluste alusel.

juhendid

Niitvälja Golf edetabel 2021

Niitväljal korraldatavate võistluste alusel paremusjärjestuse pidamine individuaalsete võistlustulemuste põhjal meeste ja naiste arvestuses.

 • Edetabeli eesmärk: Niitväljal korraldatavate võistluste alusel paremusjärjestuse pidamine individuaalsete võistlustulemuste põhjal meeste ja naiste arvestuses.
 • Edetabeli arvestusse lähevad:  kõik Niitväljal korraldatavad võistlused ning võistlussarjade osavõistlused, mis mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfireeglitele.
 • Registreerimine ja osavõtt: Registreerimine ei ole vajalik. Kõik inimesed saavad automaatselt edetabelisse punkte juhul, kui nad osalevad Niitväljal korraldatud võistlusel või võistlussarjade osavõistlusel.
 • Edetabelit peetakse: meeste ja naiste klassis.
 • Edetabeli punktiarvestus: aluseks on Stablefordi punktiarvestus ilma, et oleks arvesse võetud mängija hcp-d. Punktide arvestamisel eeldame, et kõikide võistlejate WHS HCPI on o (null).

Löökide arv raja par´i suhtes

Punktid edetabelisse

+2 või rohkem

0

+1 (Bogey)

1

0 (raja Par)

2

-1 (Birdie)

3

-2 (Eagle)

4

-3 (Albatross)

5

Edetabeli võitjaks on kogu hooaja vältel enim punkte kogunud võistleja nii meeste kui ka naiste arvestuses. Võrdse tulemuse korral saab edetabelis parema koha võistleja kellel on magalam HCP. Kui mängijate hcp on võrdne, siis otsustab võitja loterii.

Võistelda võib piiramatu arv võistlusi aga edetabeli punktiarvestusse arvestatakse 10 parima võistluse tulemus.

Näide:

Võistleja 1 (mees) mängib Niitväljal kollastelt igal rajal par-i. Kokku teeb ta 72 lööki. Edetabelisse läheb kirja 36 punkti (iga raja eest 2 punkti).

Võistleja 2 (mees) mängib Niitväljal kollastelt igal rajal bogey (raja par +1 löök). Kokku teeb ta 90 lööki. Edetabelisse läheb kirja 18 punkti (iga raja eest 1 punkt)

 • Punktide arvestus kui mängitakse erinevatel tiidelt.
  Punastelt tiidelt on lihtsam mängida kui valgetelt tiidelt. Seda asjaolu punktide arvestamisel aitab tasandada väljaku COURSE SLOPE.Näide: Arvestuse aluseks on see, et mängija handicap index = 0 (null).

  Võistleja 1
  (mees) mängib Niitväljal kollastelt igal rajal par-i. Kokku teeb ta 72 lööki. COURSE SLOPE tabelist kollastelt tiidelt mängiva mehe playing hcp on 0 (null).
  Edetabelisse läheb kirja 36 punkti (iga raja eest 2 punkti).Võistleja 2 (mees) mängib Niitväljal valgetelt igal rajal par-i. Kokku teeb ta 72 lööki. COURSE SLOPE tabelist valgetelt tiidelt mängiva mehe playing hcp on 3.
  Edetabelisse läheb kirja 39 punkti (viieteistkümne kergema raja eest 2 punkti, kolme raskema raja eest 3 punkti).
 • Kuidas arvestatakse edetabelisse punkte, kui on tegemist mitmeringilise võistlusega?
  Näiteks Niitvälja Karikas, võistlus kolmel päeval (3x18rada). Võistleja saab edetabelisse kolm tulemust. Iga päeva (18 rada) eest kogutud punktid.
 • Kas võistlussarjade osavõistluste tulemuste põhjal saab punkte ka Niitvälja Golfi edetabelisse?
  Jah saab. Näiteks Niitvälja Golf Tuur võistlussarja osavõistlus. Kui võistleja mängib võistlussarja osavõistlust, siis läheb selle võistluse tulemus kirja nii võistlussarja enda edetabeli arvestusse kui ka Niitvälja Golfi edetabeli arvestusse.
Niitvälja Golf Võistkondlik võistlussari by Saku

Juuni algusest alustab Niitväljal uus Võistkondlik võistlussari 2021 by Saku. Sarja raames toimub kolm osavõistlust, neist igat formaati on võimalik mängida ühe kuu jooksul ning finaal toimub 10. oktoobril Niitvälja Golf Scramble raames.

Võistluse koht ja aeg: Niitvälja Golf, Park-väljak. Ajavahemik 01.06-10.10.2021.

Osavõtt: Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on kehtiv World Handicap System Handicap Index (WHS HCPI).

Osavõtutasu: 20 € võistleja + superfinaal 40 € Niitvälja Golf Scramble 2021 osavõtutasu. Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golfi hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €.

Võistkond: Ühes võistkonnas võib olla 4-6 inimest. Kohe ei pea kõigi 6 inimese nime registreerima. Esimese osavõistluse tarvis on vaja registreerida 4 võistkonna liiget ning võistkonna nimi. Kaks liiget saab lisada vastavalt vajadusele hiljem.

Mänguvorm: Iga osavõistlus erinev mänguvorm – võistkondlik punktimäng, võistkondlik HCP löögimäng ja Scramble.

Osavõistlused: Iga võistkond saab ise valida päeva ja kellaaja millal osavõistlust mängida soovitakse (v.a. finaal). Osavõistlust võib mängida piiramatu arv kordi osavõistluseks määratud ajaperioodi jooksul. Arvesse läheb võistkonna poolt mängitud parim tulemus.

 • Juuni: 
 • Juuli: Võistkondlik punktimäng. Osavõistlust saab mängida 1.-31.07.2021. Kuni 4 mängijat mängivad punktimängu. Igal rajal läheb arvesse üks (parim) tulemus meeskonna kohta.
 • August: Võistkondlik HCP löögimäng. Osavõistlust saab mängida 1.-31.08.2021. Kuni 4 mängijat mängivad HCP löögimängu. Igalt rajalt läheb meeskonna arvestusse raja parim HCP löögimängu tulemus.
 • September: Scramble. Osavõistlust saab mängida 1.-30.09.2021. Võistkonnale arvutatakse mängijate HCPI alusel võistkonna PHCP. Kõik mängijad sooritavad avalöögi avalöögialalt ja pärast avalööki valib võistkond oma hinnangul parimas kohas oleva palli. Palli asukoht tähistatakse ja palli lööja mängib esimesena valitud palli tema asetsemise kohast. Seejärel sooritavad ülejäänud kolm mängijat teise löögi ning valivad jällegi välja parima palli. Sedasi mängitakse seni, kuni pall on augus. Mängitakse löögimängu formaadis neljaliikmelistes võistkondades. Võistkond peab valima vähemalt kolm avalööki igalt võistkonna liikmelt.

Finaal: Võistlussarja superfinaaliks on 10.10.2021 Niitvälja Golf Scramble by Saku.

Reeglid: Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile.

Mängitavad avalöögialad: Mehed: kollastelt tiidelt, Naised: punastelt tiidelt.

Edetabel: Osavõistluste alusel peetakse edetabeli arvestust.

Autasustamine ja lõpetamine: Autasustatakse iga osavõistluse parimat võistkonda, finaalvõistluse kolme parimat võistkonda ning edetabeli kahte parimat. Eriauhind ootab ees ka parimat Niitvälja Golfi toetaja võistkonda. Autasustamine toimub 10. oktoobril 2021 superfinaali järgsel pidulikul auhinnatseremoonial.

Võistluskomitee: Aivar Riimets, Veronika Bogdanova, Merle Eenmaa.

Registreerumine: Registreerumise tähtaeg on 20. juuni 2021 kell 23:55. Registreeruda on võimalik Niitvälja Golfi kodulehel (niitvaljagolf.ee) või caddiemasteris.

EY Niitvälja Golf Tuur 2021

Aastate jooksul järjest suuremat populaarsust võitnud võistlussari sportlikule tulemusele orienteeritud golfimängijatele.

Aastate jooksul järjest suuremat populaarsust võitnud võistlussari sportlikule tulemusele orienteeritud golfimängijatele. Võistlussari alustab mais ja kestab septembri lõpuni. Iganädalaste osavõistluste tulemuste põhjal peetakse tuuri edetabelit.

Koht ja aeg: Niitvälja Golf, Park-väljak. Neljapäeviti kl 15:00-16:00. Esimene osavõistlus 13. mai 2021, viimane osavõistlus 30. september 2021. (s.o. septembri viimane neljapäev).

Osavõtt: Osaleda võivad kõik golfimängijad, kellel on aktiivne WHS HCPI.

Registreerimine: Juhul kui võistleja soovib, et Niitvälja Golf leiab talle tuurile kaasmängija, tuleb end registreerida võistluspäevale eelneval päeval kella 12:00ks Niitvälja Golfi kodulehel (niitvaljagolf.ee, võistlused) või caddiemasteris. Võistleja, kes soovib startida väljaspool ametlikku stardiaega, võib seda teha, kui samal tiiajal mängib temaga koos veel vähemalt üks EY Niitvälja Golf Tuuri osaleja. Sellisel juhul saab tuurile registreerimise teha vahetult enne rajale minekut caddiemasteris.

Osavõtutasu osavõistlusest: 9 € iga osavõistlus. Võistlejatel, kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €. Osavõtutasu sisaldab 25 harjutuspalli. Osavõtutasu palume maksta caddiemaster’ile enne mänguringile minekut. Vastasel juhul ei saa me arvestada võistleja tulemust.

Võistlusklassid:  Neli võistlusklassi WHS HCPI alusel, individuaalne arvestus.

 • Mehed: HCPI 0 –18,4 HCP löögimäng, kollased tiid
 • Mehed: HCPI 18,5 – 36,0 punktimäng, kollased tiid
 • Naised: HCPI 0 – 36 punktimäng, punased tiid
 • Meesseeniorid: HCPI 0 – 36 HCP löögimäng, kollased tiid

Kui võistlusklassis on vähem kui 6 osalejat, on komiteel õigus võistlusklassid liita. Mängija, kelle HCPI on suurem kui 36, saab võistlusel osaleda HCPI-ga 36.

Edetabeli arvestus: Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte EY Niitvälja Golf Tuur 2021 edetabelisse ning Niitvälja Golf 2021 edetabelisse. Hooaja jooksul arvestatakse EY edetabelisse 5 parima osavõistluse punktid.

Autasustamine: Autasustatakse iga võistlusklassi osavõistluse võitjat Niitvälja Golfi restoran T19 voucheriga. Viimasel osavõistlusel loositakse välja auhindu osavõistlusest osavõtjate vahel ning auhinnatakse iga EY Niitvälja Golf Tuuri Edetabeli võistlusklassi kahte parimat.

Erivõistlused: Lähim lipule 2. rajal, ühises arvestuses. Iga osavõistluse erivõistluse võitjat ootab auhind võistlusele järgneval päeval caddiemasteris.

Reeglid: Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Võrdse tulemuse korral võidab osavõistluse võistleja, kellel on madalam HCPI. Kui mõlema mängija HCPI on võrdne, siis otsustab võitja loterii.

Võistluskomitee: Aivar Riimets ja Veronika Bogdanova.

Lisainfo: Startijate nimekiri ning võistluse tulemused avaldatakse jooksvalt  Niitvälja Golf kodulehel www.niitvaljagolf.ee , menüüs võistluste all.

HCPI muutus ja võistlusklassi vahetus: Mängija, kellel on võimalus osaleda mitmes võistlusklassis, peab enne osavõistlust otsutama, millises võistlusklassis ta mängib. Kui võistleja HCPI muutub EY Niitvälja Tuur 2021 toimumise ajal, siis jätkab ta samas võistluskalssis kus alustas Tuuril võistlemist.

Juhul, kui loobutakse võistlustel osalemisest peale registreerimistähtaja möödumist, tuleb sellest teada anda e-maili teel aadressile info@niitvaljagolf.ee 24h enne starti. Loobumisest mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise korral kohustub võistleja maksma osavõtutasu täissummas.

Niitvälja Nike Noortetuur 2021

Võistlussarja peaeesmärk on julgustada kõiki kuni 21aastaseid noori golfisõpru alaga tõsisemalt tegelema.

Võistlussarja peaeesmärk on julgustada kõiki kuni 21 aastaseid noori golfisõpru alaga tõsisemalt tegelema. Võistlussari annab noortele võimaluse võrrelda oma tulemusi teiste mängijate omadega kogu hooaja vältel, lisades nii põnevust ja andes hulga kogemusi. Osavõistluste tulemuste põhjal peetakse noortetuuri edetabelit.

Edetabelit peetakse järgmistes klassides:

 • PAR20 LASTETIID. Poisid ja tüdrukud ühises arvestuses.
 • PAR20. Poisid ja tüdrukud ühises arvestuses
 • PARK 9 RADA. Poisid ja tüdrukud ühises arvestuses
 • PARK 18 RADA. TÜDRUKUD
 • PARK 18 RADA. POISID
 • PARK 18 RADA TÜDRUKUD SCRATCH*
 • PARK 18 RADA POISID SCRATCH*

*Scratch – löögimängu tulemus mängija HCP-d arvestamata.

Rohkem infot leiab Niitvälja Nike Noortetuur kodulehelt.

Niitvälja Golf Sõbrannad by Mammograaf 2021

Võistlussari säravatele daamidele. Sarja suurim väärtus on võimalus suhelda heade sõbrannadega ja tutvuda uute huvitavate inimestega ning kogeda eri põnevaid mänguvorme superkorraldajatega.

Võistlussari säravatele daamidele. Sarja suurim väärtus on võimalus suhelda heade sõbrannadega ja tutvuda uute huvitavate inimestega ning kogeda eri põnevaid mänguvorme superkorraldajatega. Sõbrannade osavõistlused toimuvad kord kuus kolmapäeviti. Osavõistluste tulemuste põhjal koguvad võistlejad punkte sarja koondtabelisse. Võistlussarjas osaleb üle saja sõbranna. 2019. aastal algab sarja seitsmes hooaeg.

Sõbrannad by Mammograaf 2021 uue hooaja ajakava: 

 • 26. mai I osavõistlus
 • 9. juuni II osavõistlus
 • 30. juuni III osavõistlus
 • 28. juuli IV osavõistlus
 • 18. august V osavõistlus
 • 15. september VI osavõistlus
 • 13. oktoober Hooaja lõpetamine

Osavõtutasu:

 • Niitvälja Golfiklubi liikmetele osavõtutasu (6 osavõistlust): 120 €
 • Osavõistlus (1 osavõistlus eraldi makstuna): 25 €

Kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €. Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli ning võistlusjärgset kerget toitlustamist. Osavõtutasu palume tasuda AS Eesti Golfikeskuse arveldusarvele IBAN:EE901010002019833007

Võistlusklassid: Osavõistlused toimuvad nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses. Individuaalsed võistlusklassid WHS HCPI alusel on järgmised:

 • Naised HCPI 0-18,4
 • Naised HCPI 18,5-23,4
 • Naised HCP 23,5-31,4
 • Naised HCP 31,5 – 53

Niitvälja Golf Sõbrannad by Mammograaf

Niitvälja Golf 50+ liiga 2021 by G4S

Parimas eas mängijatele korraldatakse 50+ võistlussarja juba kolmeteistkümnendat suve! Osalema on oodatud kõik mängijad, kes on võistlussarja alguseks saanud vähemalt 50aastaseks.

Parimas eas mängijatele korraldatakse 50+ võistlussarja juba kolmeteistkümnendat suve! Osalema on oodatud kõik mängijad, kes on võistlussarja alguseks saanud vähemalt 50aastaseks. Osavõistlused toimuvad kord kuus kolmapäeviti. 50+ liiga osavõistluste põhjal peetakse ka liiga edetabelit. Edetabeli võitjale omistatakse liiga kuninga aunimetus.

Võistluse koht: Golf, Park väljak 18 rada

Võistluse toimumise aeg ja mänguvorm: 

 • 19. mai,  I osavõistlus
 • 2. juuni, II osavõistlus
 • 7. juuli, III osavõistlus
 • 11. august, IV osavõistlus
 • 8. september, V osavõistlus
 • 29. september, VI osavõistlus

Osavõtt: Osaleda võivad kõik golfimängijad, kes võistlussarja alguseks on saanud 50-aastaseks ning kellel on World Handicap System Handicap Index (WHS HCPI).

Osavõtutasu: 6 osavõistlust    120 €, 1 osavõistlus      25 €

Kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku green fee 59 €. Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli ning võistlusjärgset kerget toitlustamist. Osavõtutasu palume tasuda 2 päeva enne vastava osavõistluse toimumist Eesti Golfikeskus AS arveldusarvele IBAN: EE901010002019833007.

Võistlusklassid: Osavõistlused toimuvad nii individuaalses kui ka võistkondlikus arvestuses. Individuaalsed võistlusklassid WHS HCPI alusel on HCPI 0-18,4 ja HCPI 18,5- 42.

Mängitavad avalöögi alad: Mehed 50+ kollased teed, mehed 65+ sinised teed, naised 50+ punased teed ja naised 65+ punased teed.

Niitvälja Golf 50+  liiga edetabel: Edetabelisse liidetakse 4 parimat punktisummat. Liiga edetabelit peetakse individuaal arvestuses kahes võistlusklassis. Paarismängude puhul saavad paarilised võrdse arvu punkte. Kui võistleja võistlusklass hooaja jooksul muutub , siis kokkuvõttes arvestatakse tema tulemus selles klassis, millises klassis saavutatuid tulemusi läheb arvesse enam. Kui tulemusi on mõlemas võistlusklassis võrdselt, siis arvestatakse kokkuvõtvaid tulemusi selles klassis milles võistleja hooaega alustas.

Niitvälja Golf 50+ liiga edetabeli punktid:

INDIVIDUAALSED VÕISTLUSED
I koht 50 punkti
II koht 48 punkti
III koht 46 punkti jne.

PAARISVÕISTLUSED
I koht mõlemale 25 punkti
II koht mõlemale 23 punkti
III koht mõlemale 21 punkti jne.

Niitvälja Golf edetabeli arvestus: Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte ka Niitvälja Golfi üldisesse edetabelisse.

Reeglid:          Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Iga osavõistluse eripärast, tingimustest ja reeglitest teavitatakse mängijaid enne turniiri algust e-maili teel.

Osavõistluste stardid: I osavõistlus alates kell 13:00st, II alates 14:00st, III alates 14:00st, IV alates 13:00st, V alates kella 13:00st.

Võrdsete tulemuste korral saab kõrgema koha lõpuprotokollis parema HCP-ga mängija. Kui mõlema mängija HCP on võrdne, siis otsustab võitja loterii.

Autasustamine: Osavõistlustel autasustatakse võistluse parimaid ning erivõistluste võtjad. Niitvälja Golf 50+ liiga kokkuvõttes autasustatakse edetabeli 3 parimat individuaaltulemust, “kuningat”, ehk, aktiivne osaleja sarjas, rohkelt saavutatud häid kohti, sõbralik, sportlik, viisakas, heatahtlik ning tublimaid birdie´de ja par´de tegijat.

Võistluskomitee:  Aivo Hommik, Merle Eenmaa.
Võistluskomiteel on põhjendatud juhtudel õigus käesolevasse juhendisse teha muudatusi.

Registreerimine: Osavõistlustele palume ennast registreerida hiljemalt 2 päev enne osavõistlust. Registreerida on võimalik Niitvälja Golf kodulehel www.niitvaljagolf.ee Juhul, kui loobutakse võistlusel osalemisest peale registreerimistähtaja möödumist, tuleb sellest teada anda e-posti aadressile info@niitvaljagolf.ee. Loobumisest mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise korral kohustub võistleja maksma osavõistluse osavõtutasu täissummas.

Stardigrupid: Stardigrupid moodustatakse loosimise teel.

Lisainfo: Osalejate nimekiri, stardijärjestus ning võistlusetulemused avaldatakse Niitvälja Golf kodulehel www.niitvaljagolf.ee, võistluste all.

Niitvälja Golf Roheline Karikas 2021 by Mandatum Life

Võistlussari on mõeldud alustavatele golfimängijatele. Tule julgelt osalema – võistlusel osalemine aitab leida uusi golfisõpru, saad kogeda võistluspõnevust ja ühtlasi arendada oma golfimänguoskusi.

Võistluse koht: Niitvälja Golfi Park-väljak 9 rada.

Võistluse toimumise aeg ja mänguvorm:

 • I osavõistlus: 24.05 kell 16:00, Punktimäng
 • II osavõistlus: 21.06 kell 16:00, Punktimäng, Park-väljak 9 rada.
 • III osavõistlus: 26.07 kell 16:00, Võistkondlik (2 in.) punktimäng, Greensome
 • IV osavõistlus: 09.08 kell 16:00, Punktimäng
 • V osavõistlus: 06.09 kell 15:00, Punktimäng

Osavõtt: Võistlussari on mõeldud alustavatele golfimängijatele, HCPI 36-54. Osalema on oodatud võistlejad, kellel on kehtiv World Handicap System Handicap Index (WHS HCPI) või kellel on Niitvälja Golfiklubi kanditaatliikme staatus. Võistlussari on mõeldud alustavatele golfimängijatele.Võistlussari on mõeldud alustavatele golfimängijatele.Võistlusel osalemine aitab leida uusi golfisõpru, saada kirja hcp tulemus (general play), kogeda põnevust võistlemisel ning ühtlasi arendada oma golfimängu oskusi!

Osavõtutasu: 20 €.
Võistleja, kellel puudub Niitvälja Golf hooajaline mänguõigus, tuleb lisaks maksta väljaku 9 raja  green fee 25€. Osavõtutasu sisaldab mänguringi, golfikäru kasutamist, 25 harjutuspalli ning võistlusjärgset  kerget toitlustamist. Rajale kaasa magusat ergutust Kalevilt ning auhindu Mandatum Life’ilt.

Osavõtutasu palume tasuda enne vastava osavõistluse toimumist AS Eesti Golfikeskus arvelduskontole: EE901010002019833007.

Mänguvorm, võistlusklassid ja mängitavad avalöögialad:

 • Mehed HCPI 36-54*, punktimäng, punased tiid
 • Naised HCPI 36-54, punktimäng, punased tiid

* kui mängija (mehed) HCPI langeb sarja jooksul madalamaks kui 36, mängib osaleja järgmistel osavõistlustel kollastelt tiidelt.

Reeglid: Mängitakse vastavalt R&A Rules Ldt poolt kehtestatud rahvusvahelistele golfi reeglitele, Niitvälja Golfi kohalikele reeglitele ning käesoleva võistluse juhendile. Võrdse tulemuse korral võidab võistleja, kellel on madalam HCPI. Kui mõlema mängija HCPI on võrdne, siis otsustab võitja loterii.

Mängutempo hoidmiseks on igal rajal ette antud maksimum löökide arv: Par 3-max 9 lööki, Par 4-max 10 lööki ja Par 5-max 11 lööki. Kui maksimum löökide arv on täis, tuleb pall üles võtta, tulemuskaardile märgitakse kriips ning mängija suundub järgmisele rajale.

Greensome reeglid: Greensome on mänguvorm, kus võistkonna moodustavad 2 mängijat. Paarid loositakse. Mõlemad võistkonnakaaslased löövad avalöögid, valitakse parem pall ja sealt edasi mängitakse valitud palli kordamööda kuni pall on augus. NB! teise löögi sooritab mängija, kelle avalööki jätkamiseks ei valitud.  Mõlema võistleja avalöökidest peab arvesse minema 3 tk.

Autasustamine: Osavõistlustel autasustatakse iga võistlusklassi kolme parimat ning võistkondlikul võistlusel kolme parimat võistkonda. Hooaja lõpus autasustatakse edetabeli võistlusklasside kolme parimat.

Võistluskomitee: Aivar Riimets, Merle Eenmaa, Anne Metsis.

Registreerumine: Hiljemalt 2 päeva enne osavõistlust. Registreeruda on võimalik Niitvälja Golfi kodulehel (niitvaljagolf.ee), võistluste alt või caddiemaster’is. Juhul kui loobutakse võistlusel osalemisest, tuleb sellest teada anda e-posti aadressile info@niitvaljagolf.ee. Loobumisest mitteteatamise või võistlusele mitteilmumise korral kohustub võistleja maksma osavõtutasu täissummas.

Stardigrupid: stardigrupid moodustatakse loosimine teel.

Edetabeli arvestus: Tulemuste põhjal saavad võistlejad punkte Niitvälja Roheline Karikas 2021 edetabelisse. Hooaja jooksul arvestame edetabelisse kolme parima osavõistluse punktid. Edetabelit peetakse võistlustel saadud Stableford punktide alusel. Iga võistluse eest läheb mängijale edetabelisse tema sellel võistlusel saadud Stableford punktide summa. Ka võistkondlikult võistluselt saavad mõlemad tiimi liikmed saadud punktid edetabelisse. Hooaja lõpuks võidab edetabeli mängija, kellel on kõige rohkem punkte. Hooaja lõpus saavad võistlusklasside 3 parimat mängijat auhinna. Võrdsete lõpp-punktide puhul võetakse arvesse parim neljas mänguring, kui see on võrdne siis viimase võistluse parem (punkti) tulemus võidab.

Lisainfo: Osalejate nimekiri, stardijärjestus ning võistlusetulemused avaldatakse Niitvälja Golf kodulehel www.niitvaljagolf.ee, võistluste all

airBaltic Club - Race to Abu Dhabi 2020 (hetkel ootel)

UUS VÕISTLUSSARI - AIRBALTIC CLUB RACE TO ABU DHABI Niitväljal alustab Baltikumi esimene ühine võistlussari airBaltic Club Race to Abu Dhabi, mis mõeldud meestele (HCP 0-17,0), individuaalses arvestuses. Sarja superfinaal toimub 14.-19. detsembril 2020.a. Abu Dhabis. NB! Võistlussari on hetkel ootel. Viirusest tulenevad reisipiirangud ei võimalda hetkel võistlussarjaga alustada.

Tegemist on Baltikumi esimese ühise võistlussarjaga, mis mõeldud sel hooajal meestele (HCP 0-17,0), individuaalses arvestuses. Sarja esimene osavõistlus Niitväljal toimub 28. aprillil. Kokku on 11 osavõistlust. Osavõistluste tulemuste põhjal arvutatakse edetabeli punkte, 11 osavõistlusest läheb arvesse seitsme parima võistluse tulemus. Mängitakse hcp löögimängu kollastelt tiidelt.

Niitvälja Golfi osavõistlused toimuvad Park-väljakul:  28. aprill,  12. mai, 26. mai, 9. juuni, 30. juuni, 7. juuli, 21. juuli, 4. august, 18. august, 1. september ja 15. september.

Võistlussarja superfinaal toimub 14.-19. detsembril 2020 Abu Dhabis. Mängitakse kolmel päeval Abu Dhabi tippväljakutel: Abu Dhabi Golf ClubYas Links Abu Dhabi ja Saadiyat Beach Golf Club. Superfinaalis osaleb kokku üheksa mängijat – kolm parimat Eestist (Niitvälja Golf), kolm Lätist (Jurmala Golf Club) ja kolm Leedust (V Golf Club). Superfinaali tulemusena selgub Baltikumi parim meesgolfar.

Superfinaalis osalemiseks on korraldaja poolt välja pandud tasuta lennupiletid, majutus hotellis The Westin Abu Dhabi Golf Resort & Spa ning kolm green feed Abu Dhabi tippväljakutel (Abu Dhabi Golf Club, Yas Links Abu Dhabi and Saadiyat Beach Golf Club). Edetabeli esimesed kümme kohta on väärikate lisaauhindadega (info lisatakse peatselt).

Osavõtt: osaleda võivad kõik mehed, kellel on aktiivne händikäp. Kui võistleja HCP on suurem kui 17, siis arvutatakse mängutulemus HCP-ga 17.

Märgi kohe osavõistluste toimumise kuupäevad kalendrisse ja pane vaim valmis võistlemaks Abu Dhabis korraldataval finaalvõistlusel. airBaltic Club Race to Abu Dhabi alustab esimese osavõistlusega juba 28. aprillil 2020! Registreerimine avaneb peatselt.

Pildil (ülevalt alla): Abu Dhabi GCSaadiyat Beach GC ja Yas Links Abu Dhabi.