PAR20 väljak

Niitvälja on Eesti golfi kodu – Tallinnast ainult 30 kilomeetri kaugusel asuv väljak on kujunenud aastatega Eesti golfi sünonüümiks.

Park-väljak

PAR20 väljak

Harjutusalad

Klubihoone

PAR20 väljak

Lisaks tipptasemel Park-väljakule on Niitväljal algajatele ja treenijatele mõeldud viierajaline pay and play-väljak, kust leiab kolm PAR4, ühe PAR3 ja ühe PAR5-raja. See on ideaalne paik golfimänguga tutvumiseks.  Meil on Baltikumi suurimad harjutusväljakud: 3 putting green’i, 2 chipping green’i ja 2 pitching green’i kogupindalaga 5600 m2, 5 punkrit, 15-kohaline muru-range ja 40-kohaline driving range (millest 10 löögikohta on katuse all) ning 9-rajaline naturaalne minigolf. Niitvälja golfiväljak ja klubihoone loovad kõik võimalused selleks, et pidada esinduslikke kutsetega või lahtiseid võistlusi ning korraldada kliendiüritusi nii firma reklaamiks kui ka golfi tutvustamiseks.

Kelly Sildaru / 2016 aasta x-games ekstreemspordivõistluse kuldmedali võitja: “PAR20 rajal saab algaja mängija väga hea golfimängu tunnetuse. Väljak on piisavalt mitmekülgne erinevate elementidega ja selle pikkus on optimaalne, et algaja mängija motivatsioon ja fookus püsiksid teravad kogu mängu teekonnal. Kokkuvõtlikult võiks seda nimetada “isutekitajaks” rajaks.”

HUVITAVAT VÄLJAKUST

Kohalikud reeglid

Aut (Reegel 18.2) – Aut (out of bounds) on tähistatud valgete vaiadega ja / või valge joonega ning aiapostidega 4. raja vasakul ja 13. raja paremal ääres. Kui aut on korraga tähistatud nii vaiade kui joonega, määrab piiri joon.

Trahviala (Reegel 17) – trahviala on tähistatud kollaste või punaste tähistega ja/või joonega. Kui trahviala on tähistatud nii tähiste kui joonega, määrab piiri joon.

Teisaldatav tehislik takistus (Reegel 15.2) – suunaviidad, kaugusmärgid (punane 100m, kollane 150m, sinine 200m – kaugused on mõõdetud griini keskele).

Teisaldamatu tehislik takistus (Reegel 16.1) –  teed, kaevud, pingid, trahviala tähised, sprinklerite kaaned, radade infotahvlid, pallipesumasinad, tiitähised, 15. raja saare puidust piire, tualetid, toidukiosk 10 raja alguses, reklaambännerid ja – lipud.

Remondiala/mängukeeluala (Reegel 16.1) – A) Remondiala (ground under repair) on tähistatud siniste vaiadega ja/või joonega. Kui remondiala on korraga tähistatud nii vaiade kui joonega, määrab piiri joon. B) Mängukeeluala (no-play zone), kus mängimine on keelatud, on tähistatud sini-valgete vaiadega. C) Mängukeelualad on kõik väljakul asuvad sipelgapesad ja lillepeenrad ning tugiteibaga tähistatud istutatud puud.

Kohalike reeglite rikkumine – rajamängus: raja kaotus; löögimängus: kaks lööki

Väljaku kasutamise kord

VÄLJAKU KASUTAMISE KORD

Niitvälja Golfi missiooniks on lisada elule positiivseid emotsioone, nende tagamiseks kehtib golfikeskuse territooriumil alljärgnev väljaku kasutamise ja käitumise kord:

1. Üldised nõuded

Niitvälja Golfi külastajalt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist inventari, puhtuse hoidmist ja viisakat käitumist Niitvälja Golfi ruumides ning territooriumil.

Niitvälja Golf ei vastuta klientide isikliku vara eest, samuti haigestumiste või õnnetuste eest, mis on põhjustatud liikme enda tegevusest või vääramatu jõu mõjul (force majore).

Niitvälja Golfil on õigus kasutatavas programmis salvestada liikmete isikuandmeid ja fotot.

Turvalisuse tagamiseks on Niitvälja Golfi siseruumides ning ka väljakul videovalve.

Niitvälja Golfi töötajal on õigus klientidelt küsida isiku tuvastamiseks dokumenti.

Kliendil on võimalus kasutada riietusruumis olevat kappi. Kapi võti tuleb väljaku territooriumilt lahkudes jätta kapi ette. Kappi avava võtme rikkumisel või kaotamisel tasub klient leppetrahvi 35 eurot.

Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid Niitvälja Golfi lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine väljakul viibimise välisel ajal päeval või üle öö on keelatud.

Niitvälja Golfi unustatud ja leitud esemeid hoitakse caddiemasteris hooaja lõpuni.

Saunades ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehahooldusvahendeid.

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Käituma golfiväljakul vastavalt golfietiketile, mitte segama ja häirima kaasmängijaid ning teisi väljaku külastajaid;
 • Riietuma vastavalt golfietiketile;
 • Enne golfimängu tasuma hooajalise mänguõiguse, hooajapileti või green fee eest;
 • Juhinduma golfikeskuse territooriumile paigutatud infosiltidest ja viitadest;
 • Suhtuma golfikeskuse varasse heaperemehelikult;
 • Juhinduma väljakul põhimõttest, et golfikeskuse töötajatel ja Niitvälja Golfiklubi kaptenitel on õigus eemaldada golfikeskuse territooriumilt ebakaines olekus või muul viisil golfietiketti rikkuvad mängijad;
 • Austama, et golfikeskuse territooriumil on golfi õpetamise ainuõigus koostööpartneritel, kes on selleks sõlminud Niitvälja Golfiga kirjaliku lepingu.

2. Broneerimise reeglid

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Enne oma mänguringi broneerima endale alati aja kas veebis, mobiilirakenduses, klubihoone terminalis või caddiemasteris. Väljakul ei tohiks olla ühtegi mängijat, kes broneerimissüsteemis ei kajastu;
 • Vajadusel tühistama oma broneeringu hiljemalt 24h enne oma tii-aja algust (kustutades oma tii-aja liiga hilja, ei jõua teised mängijad ennast samale ajale enam kirja panna), hilisemaid tühistusi saab teha ainult läbi caddiemasteri;
 • Palume kõigil oma broneerimisõigust vastutustundlikult kasutada – nii saavad võimalikult paljud golfi nautida. Broneerimisõiguste pidev väärkasutus jätab Niitväljale õiguse broneerimisõigusi piirata või tühistada.

Varahommikune broneerimine

 • 1. tii avatakse broneerimiseks ja mängimiseks 7:00. Enne seda 1. tiilt startida ei tohi, sest ees on greenkeeping väljaku hooldustöödega.
 • Varasemad stardid on lubatud ainult 10. tiilt ning selleks peab käituma järgnevalt:
  • Broneerima omale aja 1. tiile selleks ajaks kui planeeritakse 1. tiilt teisele poolele startida
  • Arvestama sellega, et ka. 10 rajalt mängides on enne 7:00 greenkeepingul väljakul eesõigus oma töö lõpetada (nt. griini niitmine) ja nad ei tule mängijal eest ära.
  • Võib juhtuda, et mõnel rajal toimub sellel ajal veel kastmine

3. Harjutusväljaku nõuded

Harjutusväljakul on klient kohustatud:

 • Mitte segama ega häirima oma käitumisega teiste mängijate harjutamist;
 • Olema ettevaatlik ja jälgima ohutusnõudeid;
 • Parandama murutiil harjutades enda järel löögijäljed;
 • Rehitsema harjutusbunkrites treeningu järel oma jäljed;
 • Vältima võimalikke murukahjustusi (divoteid) harjutusgriinide vahetus läheduses;
 • Mitte sooritama pitching lööke klubihoone esistele griinidele;
 • Järgima, et murutii kasutamine on lubatud ainult neile mängijatele, kelle maksimaalne HCP on 36.

4. Väljakul mängimise nõuded

Golfiväljaku klient on kohustatud:

 • Registreeruma oma mänguringi broneerimissüsteemis enne starti ja stardiajast kinni pidama;
 • Kui mängijal pole võimalik broneeritud stardiaega kasutada, on ta kohustatud broneerimissüsteemist ennast eemaldama või teavitama esimesel võimalusel caddiemasterit;
 • Juhul kui mänguaeg on broneeritud vähem kui 4 liikmelisele seltskonnale on caddiemasteril õigus samale ajale lisada teisi mängijaid ning samuti on tal õigus leida kokkuleppel mängijatega võimalusi flighti’de kokku tõstmiseks;
 • Caddiemaster helistab mängijale üle vaid juhul kui tiiaeg on tõstetud varasemaks või üle 16 minuti hilisemaks. Juhul kui caddiemaster teile helistab, siis loodame teie mõistvale suhtumisele;
 • Lülitama mobiiltelefoni mängimise ajaks välja või hääletu režiimi peale. Vältima telefonikõnesid, mis segavad kaasmängijaid või mängutempot;
 • Hoidma ettenähtud mängutempot – ajatabelit saab mängija jälgida tulemuskaardilt. Ettenähtud mängutempoga mängival grupil on õigus võtta 5-minutine puhkepaus üheksanda raja lõpus paviljoni juures;
 • Parandama rajal löögijäljed (kasutades selleks ettenähtud divotikotte v.a. tii-alalt löödud divotid, mida ei parandata);
 • Asetama tii-alal katki löödud tiid selleks ettenähtud urni;
 • Lubatud on kasutada puidust ja muudest looduslikest materjalidest tehtud tiisid (nt. maisist). Ei ole lubatud kasutada plastiktiisid, sest need lõhuvad väljaku tehnikat.
 • Parandama palli maandumisjäljed griinil;
 • Rehitsema bunkri pärast lööki ning asetsema reha bunkrisse risti mängusuunaga selliselt, et reha ots ei jää bunkrist välja;
 • Harjutuslöökide tegemisel vältima muru kahjustamist;
 • Vastutama selle eest, et löögi sooritamise hetkeks on ees liikuv grupp jõudnud mängija löögiulatusest välja;
 • Andma alati väljakutöölistele / greenkeeper´itele eelisõiguse oma töö rajal lõpetada. Greenkeeper annab mängijale esimesel võimalusel märku mängu jätkamiseks;
 • Viima golfikäru pärast mängu lõpetamist selleks ettenähtud kohale.

5. ETIKETT JA MÄNGUTEMPO

Golfiväljaku klient on soovituslikult kohustatud:

 • Kaasmängija löögi sooritamisel seisma kaasmängijat segamata paigal ja mitte seisma löögisuunal palli taga (kui vastane seda eraldi palunud ei ole);
 • Lubama au (honour´i) omaval mängijal avalöök esimesena sooritama;
 • Võimalusel laskma enda järel mängutempost kiiremini mängival grupil oma grupist mööduda olenemata sellest, mitu liiget on tagumises grupis. Kohustus tagant tulev grupp mööda lasta on siis, kui ise jäädakse maha raja mängutempost ja / või kui eesolev grupp on jäänud kaugemale kui üks terve rada;
 • Tagant tuleval grupil ei ole kunagi õigust nõuda enda mööda laskmist, see on eesoleva grupi otsus, kas, millal ja kuidas taga mängival grupil mööduda lastakse;
 • Väljakul on üldjuhul eelisõigus kolme- ja neljaliikmelistel mängugruppidel;
 • Konfliktse situatsiooni või ebameeldivuste korral rajal tuleb kohale kutsuda marshal, kes olukorra lahendab. Marshali otsus on lõplik ja kõik mängijad peavad seda järgima;
 • Griinile jõudes asetama golfibäggi selliselt, et pärast puttamise lõpetamist saaks lühimat teed pidi järgmisele tiile suunduda;
 • Raja lõpetamise korral koheselt griinilt lahkuda ja tulemus märkida tulemuskaardile järgmisel tii-alal;
 • Kaebusi teiste mängijate, marshali või teiste osapoolte vastu on võimalik esitada Niitvälja Golfi eetikakomiteele e-maili peale info@niitvaljagolf.ee.

6. Niitvälja Golfi õigused korra tagamisel

Niitvälja Golfi töötajatel on õigus keelduda golfimängimise teenuse osutamisest isikutele sõltumata asjaolust, kas vastav isik on tasunud golfimängu eest (greenfee või hooldustasu), kui see isik:

 • ei täida kehtestatud golfiväljaku kasutamise korda ja tingimusi;
 • on kasutanud Niitvälja Golfi teenuseid ja ei ole nende teenuste eest maksnud;
 • segab või häirib Niitvälja Golfi kliente ja külastajaid;
 • segab või häirib Niitvälja Golfi töötajaid või koostööpartnereid tööülesannete täitmisel;
 • tekitab oma tegevusega Niitvälja Golfile otsest või kaudset majanduslikku kahju;
 • laimab või halvustab Niitvälja Golfi, selle töötajaid või koostööpartnereid;
 • Niitvälja Golfi esindajatel on kohustus rikkujat teavitada kirjalikult tema rikkumisest ja nõuda koheselt rikkumiste lõpetamist;
 • Kui AS Eesti Golfikeskuse juhatus otsustab keelduda golfimängimise teenuse osutamisest, siis ei oma nimetatud isik alates talle vastava otsuse teatavakstegemist õigust mängida golfi Niitvälja golfiväljakul. Golfimängu õiguse peatamiseks peab olema isik rikkunud golfiväljaku korda korduvalt (vähemalt 2 korda). Samuti on isik kohustatud teatavakstegemise hetkest viivitamatult lahkuma Niitvälja golfiväljaku (AS Eesti Golfikeskus) territooriumilt ning tal pole õigust uuesti siseneda Niitvälja golfiväljaku (AS Eesti Golfikeskus) territooriumile ilma AS-i Eesti Golfikeskus juhatuse eelneva kirjaliku nõusolekuta. Isik, kellele on teatavaks tehtud otsus keelduda golfimängimise teenuse osutamisest, võib viibida Niitvälja golfiväljaku (AS Eesti Golfikeskus) territooriumil ilma AS Eesti Golfikeskus juhatuse kirjaliku nõusolekuta üksnes juhul, kui see on vajalik osalemiseks aktsionäride üldkoosolekul või kui nimetatud isik osaleb AS Eesti Golfikeskuse juhtorganite tegevuses.
 • Niitvälja Golfil on õigus keelduda teenuste osutamisest isikutele, kellel on võlgnevus (tasumata arved) Niitvälja Golfi ees.

* Niitvälja Golfi ja golfikeskuse all peetakse silmas AS Eesti Golfikeskust, SA Niitvälja Golfikeskust ja MTÜ’d Niitvälja Golfiklubi.

Lisaks

 1. Koeraga väljakul käimine on lubatud juhul kui koer ei häiri kaasamängijaid (nii oma flighti kui teisi mängijaid);
 2. Koer peab väljakul viibimise ajal olema rihma otsas (nii kaasmängijate, kui pargis elavate lindude / loomade kaitseks);
 3. Koera tagant koristamise eest vastutab mängija;
 4. Koeraga mänguring tuleb enne mänguringi registreerida Caddiemasteris;
 5. Lemmikloomaga ei ole lubatud siseneda klubihoone riietusruumidesse ega restorani.
HCP (händikäp) arvestamise kord

HCP (händikäp) ARVESTAMISE KORD

Eestis on kasutusel EGA (Euroopa Golfiassotsiatsioon) händikäpi süsteem. Esmase EGA händikäpi saab mängija siis, kui ta mängib vähemalt ühe ringi golfi 18- või 9-rajalisel väljakul. Mängijale omistatav esmane EGA händikäp on 54. Kui mängija EGA händikäp on kaotanud kehtivuse, siis selle taastamiseks tuleb mängida kolm kvalifitseeruvat EDS händikäpi mänguringi.

 • EDS (Extra Day Scores) on arvesseminev händikäpi mänguring.
 • EDS-ringi on võimalik mängida ajavahemikul 1.aprillist – 31. oktoobrini.

EDS-mänguringi võivad mängida:

 • Klubiliikmed ükskõik millisel väljakul, mis kvalifitseerub EDS ringide mängimiseks;
 • Klubi liikmekandidaadid ainult sellel väljakul, kus alustajatena alustati;
 • Mängijad, kelle HCP on 4,4‒54.
 • EDS mänguring tuleb oma koduklubis enne mänguringi alustamist registreerida caddiemasteris. EDS mänguringi saab registreerida ka telefoni või ekirja (info@niitvaljagolf.ee) teel.

EDS-mänguringi mängimine

 • Mänguring peab olema mängitud vastavalt golfireeglitele ja kehtestatud kohalikele reeglitele.

EDS-tulemuskaardi täitmine

Tulemuskaart peab olema korrektselt täidetud ja seal peavad kajastuma järgmised andmed.

 • Mängija nimi
 • Kuupäev
 • Stardiaeg
 • Mängitav tiiala (punane, sinine, kollane, valge)
 • Märkija nimi
 • Mängija allkiri (va. elektroonsed kaardid)
 • Märkija allkiri (va. elektroonsed kaardid)
 • Löökide arv igal rajal

EDS-tulemuskaardi toomine koduklubisse

 • Tulemuskaardi tagastamine peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik (EDS mänguringi mängimise päeval).
 • Tulemuskaart tuleb tuua või saata (e-kirjaga info@niitvaljagolf.ee) caddiemasterisse kohe pärast mänguringi.
 • Mängijal on võimalik sisestada EDS mänguringi tulemus ise Niitvälja Golf kodulehel.
 • Kui EDS-tulemuskaart ei ole mängija poolt esitatud koduklubisse siis registreeritakse see ring kui tagastamata tulemuskaart (no return, NR).

Galerii