Harjutusalad

Niitvälja Golfis on Eesti kõige mitmekülgsemad võimalused treenimiseks. Klubimaja ümbruses paiknevad harjutusalad pakuvad mängijatele piisavalt privaatsust, aga ka põnevaid väljakutseid erinevate golfilöökide harjutamiseks.

Park-väljak

PAR20-väljak

Harjutusalad

Klubihoone

Park-väljak » Harjutusalad

Harjutusalad

Niitvälja Golfi harjutusväljakud pakuvad Eestis kõige mitmekülgseimaid võimalusi treenimiseks, nii üksi kui koos sõpradega. Klubimaja ümbruses paiknevad harjutusalad on kogupindalaga 5600 m2 ning pakuvad mängijatele piisavalt privaatsust, aga ka väljakutseid erinevate golfilöökide harjutamiseks.

Mängijad saavad kasutada 20-kohalist muru-range’i, 46-kohalist driving range’i (millest 10 on katuse all), kolme puttamisgriini, kahte tšippamis- ja pitšimisgriini, viit harjutuspunkrit ja puttamisvõistluseks maastikule rajatud üheksarajalist naturaalset minigolfiväljakut.

Puttamise rada

Kas Sa teadsid, et puttamine on golfimängu kõige tähtsam osa? Paraku harjutatakse seda aga liiga vähe. Põhjus võib peituda puttamise harjutamise igavuses. Selleks, et puttamine oleks põnev, väljakutsuv ning huvitav, oleme loonud Niitvälja Golfikeskuse suurele harjutusgriinile puttamise raja. See tõstab mängijate taset, parandab puttamise sooritust ning muudab kogu golfimängu nauditavamaks.

Rada koosneb 9-st lühirajast. Rajal saab harjutada lühemaid ja pikemaid putte, kallete lugemist ja suunavõttu ning kauguse kontrolli. Puttamise rada saab mängida nii üksi kui mitmekesi. Varustuseks vajad puttamise keppi ja 1 palli. Võta caddiemasterist lähimängu scorecard ja pane oma score kirja, sest siis saad hinnata oma soorituse taset ja selle muutumist ajas.

Lähimängurada

Lähimängu harjutatakse kahetsusväärselt vähe, sest suurel väljakul mängimine on tavaliselt rohkem väljakutsuvam. Siiski on just lähimäng see, milles võib iga inimene olla parem kui Tiger Woods! Tule harjuta lähimängu põneval lähimängurajal ning paranda oma üldtaset ja tulemusi.

Lähimängurada on hea osa golfitreeningust, sest selle läbimine võtab oluliselt vähem aega kui suurel väljakul mängimine. Lähimängurada koosneb 9-st lühirajast, mis hõlmab endas kõiki peamisi lühilööke – pitch, chip, liivalöök, kõrge lob’i löök ja puttamine. See on hea võimalus ühe raja lõikes harjutada ja kontrollida oma taset neis olulistes löökides. Lähimängurada saab mängida nii üksi kui 4-liikmelise rühmaga. Varustuseks vajad lähilöögi keppe ja 1 palli.

Lähimängu test

Saa teada oma lähimängu HCP! Võta caddiemasterist lähimängu scorecard, löö igal lähimängu rajal kümme lööki ning arvuta vastavalt punktisüsteemile oma tulemus kokku. 9 raja koondtulemuse põhjal näed HCP tabelist oma lähimängu HCP’d. Lähimängu testi läbimiseks on varustusena vaja lähilöögi keppe ja 10 palli.

Harjuta puttamist ja lähimängu, sest selles on kõigil võimalus olla maailma parim!

Galerii