Grip (hoie)

Olgu algatuseks kohe öeldud, et kõik nimetatud viisid golfikepist kinnihoidmisel on õiged. Ükski kolmest ei ole parem ega kehvem, aga endale sobiva saab igaüks ise katsetades või treeneri abiga leida. Grip on üks keerulisemaid elemente mida muuta, kui üks viis on mugavaks muutunud, sest lisaks sõrmede sidumisele tuleb jälgida ka käte asetsemist – tugev, nõrk või neutraalne hoie ning sõrmede survet (pigistamine).

Gripist sõltub nii golfiliigutus ehk swing kui pallilend, mistõttu ei ole kunagi liiast üle kontrollida kuidas golfikepp peos paikneb. Kõigi kolme gripi puhul tuleb jälgida, et käed teineteisest löögiliigutuse tegemise ajal ei eralduks. Heale hoidele aitavad kindlasti kaasa uus golfikinnas ja uued või korralikult puhtaks pestud gripid. Parem ja vasak käsi peavad töötama ühtse tiimina. Elukutselised golfimängijad jälgivad oma hoiet pidevalt, sest väiksemgi nihe, asetus või surve juba mõjutab löögisooritust.

NB! Õpetuse jagamisel eeldame, et tegemist on paremakäelise mängijaga.

A) Aseta kepp diagonaalis vasaku käe sõrmedele ning keera peopesa ja sõrmed ümber varre.

Algasendis peaksid nägema vasakul käel kahte nukki (neutraalne hoie). Kui sa näed kõiki vasaku käe nukke, siis on tegemist liiga tugeva gripiga. Sellise gripiga lööki sooritades võib tagajärjeks olla, et pallilend keerab tugevalt vasakule (hook). Kui sa ei näe ühtegi nukki, siis on tegemist liiga nõrga gripiga. Tagajärjeks võib olla, et pall keerab tugevalt vasakule (slice).

B) Aseta parem käsi vasaku käe alla nii, et vasaku käe pöial jääks parema käe peopesa sisse.

ERINEVAD HOIDED

ÜLEKAETUD (Overlap) ehk VARDON GRIP:

Ülekaetud ehk Vardon grip on nime saanud professionaalse golfimängija, Harry Vardon’i (1870-1937) järgi. See hoie on eelistatuim elukutseliste golfimängijate seas. Parema käe väike sõrm asetseb vasaku käe nimetis- ja keskmise sõrme vahele tekkivas lohukeses. Vardon hoide puhul on käed hästi omavahel ühenduses ilma, et see kuidagi randmete liikuvust piiraks. Sobib hästi suurtele kätele. Mängijad, kellel on pisemad käed (sageli just naised ja juuniorid) võivad tunda, et ei hoie ei ole piisvalt kindel ja kontroll golfikeppi liikumise üle on puudulik.

SEOTUD ehk INTERLOCK GRIP:

Seotud ehk interlock gripi puhul asetseb parema käe väike sõrm vasaku käe nimetissõrme ja keskmise sõrme vahel otsekui lukustades käed teineteise külge. Seotud hoie on soovitatav mänguga alustajatele ning väiksemate käte (s.h naised ja noored) puhul, kuid mitte ainult. Võrreldes Vardon gripiga on interlock alguses sõrmedele ebamugavam. Mõned mängijad võivad ka tunda, et ei saa nii vabalt randmeid liigutata kui teise kahe hoide puhul. Need kellel on nõrgemad randmed või käsivarred aitab see hoie golfikeppi kindlamalt käes hoida.

BASEBALL ehk 10 SÕRME GRIP:

10-sõrme ehk pesapalli grip on sageli kõige mugavam viis kuidas esialgu golfikepist kinni hoida. Parema käe väike sõrm on tihedalt vasaku käe nimetissõrme vastas. Pesapalli hoie on üldiselt vähem levinud, kuna golfikepp võib selle hoide puhul lihtsamini käest lahti tulla. 10-sõrme hoie sobib hästi lastele, aga ka vanemas eas golfimängijatele, kes tunnevad, et ei ole võimelised piisavalt kiirust kepilabasse tekitama. Mängijad kellel on randmetega probleeme võivad samuti sellest hoidest kasu saada, sest see on kolmest kõige randmesõbralikum.

Tekst: Mari Rauna ja  Niitvälja Golf