Uudised

UUENDUSED VÄLJAKU MÄRGISTUSES / VEEALADE REEGLITE MEELDETULETUS

Reedel 18. mail alustame Park-väljakul veeala märgistuse muutmisega – senised märgistustokid asendatakse maapinna peal olevate ümmarguste punaste või kollaste tähistega. Uuenduse eesmärk on aidata kaasa veealade ümbruse hooldusele ja muuta väljaku üldpilti ilusamaks. 

Niitvälja golfiklubi reeglite ja HCP komitee täpsustab, kuidas uute vee-ala tähistega peab toimetama.

  • Vastavalt veetakistuse definitsioonile asuvad tähised veetakistuse sees ja veetakistuse piir jookseb tähise väljakupoolseimast küljest. Pall on veealas, kui ta asub tervenisti või puutub veetakistuse piiri.
  • Juhul, kui mängija pall asub väljapool veetakistust ning veetakistuse tähised segavad tema lööki või löögiasendit, on tal vastavalt Niitvälja kohalikele reeglitele õigus võtta veetakistuse tähisest ilma trahvita vabastus (lähim mängitav koht + 1 kepipikkus). Juhul, kui mängija pall asub veetakistuses, siis tähisest vabastust võtta ei saa ning jätkata tuleb vastavalt veetakistuse reeglile (Reegel 26).

Ajutine kohalik reegel seoses luigepesaga 4. raja griini juures.

  • Kuna luigepere on 4. raja veealas oleva pesa mahajätnud, siis ajutine reegel enam ei kehti.

Ajutine kohalik reegel seoses kändudega Park-väljakul. 

  • Seoses metsatööde ja selle tulemusel tekkinud kändude freesimisega Park-väljakul kuulutame kõik kännud ja nende freesimise tulemusel tekkida võivad augud remondialaks. Remondiala ei ole märgistatud. Kui pall on sellises alas saab vabastuse remondiala reegli järgi (lähim mängitav koht + 1 kepi pikkus). Reegel kehtib kuni 31.mai 2018.