Uudised

Uuel hooajal võimalik mänguõiguse pealt 400 € kokku hoida

Alates 2018. aasta algusest on tööandjal võimalus ilma tulu- ja sotsiaalmaksukohustuseta hüvitada töötajale tehtavaid tervise edendamise kulutusi 100 € ulatuses kvartalis ehk kokku 400 € aastas.

Sporditoetuse saamine mänguõiguselt:

Sporditoetuse saamiseks pakume mängijale maksegraafikut, jaotades osamaksete summa nii, et viimane osamakse oleks hiljemalt septembris (viimase kvartali toetus saab tulla järgmise hooaja tasu esimestest osamaksetest). Mängijale vormistame tavapärase arve tasumistingimusega MG (maksegraafik) kus peal on näha igakuised maksed. EMTA kinnitusel sobib antud arve spordikompensatsiooni saamiseks.

Kui mängija soovib summa tasuda korraga siis väljastame tavapärase arve selgitusega mis perioodil mänguõigus kehtib. Näiteks: Mänguõigus Parkväljak 2018, arvel on toodud kommentaar „Kehtib 01.01-31.12.2018“. EMTA kinnitusel sobib antud arve sporditoetuse saamiseks juhul kui ettevõte on rakendanud sporditoetuse väljamaksmisel tekkepõhist arvestust.

Tulumaksuseadus § 48 (55) Erisoodustusena ei maksustata järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.

Tööandaja nime arvele lisama ei pea, tasujaks Golfikeskusele on ikkagi eraisik.

Ettevõte otsustab, kas hüvitab toodud arve alusel töötajale kulu kas kassapõhiselt (kulud kajastatakse raha liikumise momendil) või tekkepõhiselt (kulud kajastatakse oma õiges perioodis).  Tekkepõhise hüvitamise korral saab igas kvartalis hüvitada 100 eurot.

Hüvitamise korda tuleb rakendada kõikidele töötajatele.