Pitch, pitching
Kui golfilöögi sooritamiseks ei ole vaja teha täislööki, siis sellist lööki nimetatakse pitch löögiks. Enamasti sooritatakse seda lööki siis, kui lipuni on minna 40-100 meetrit. Kui lipuni on minna ca 25m, siis kasuta chip lööki. Pitch lõõgi sooritamiseks kasutatakse enamasti pitchi (pitching wedge) või sandi (sand wedge). Löök on väga sarnane raua löögile. Muuta tuleks alljärgnevat: Võta õlgade laiune või natuke kitsam harkseis. Tee lühem backswing (ca 35-50% täisswingist). Lühema backswingi tegemisega hakatakse tihti ka automaatselt lööki ennast pidurdama. Tee lühem backswing aga löök tee korraliku hooga. Ära unusta kiirendust. Tekst: Niitvälja Golf...