Uudised

Niitvälja Golfikooli uuendused 2023

Niitvälja Golfikooli noorteprogramm on läbimas uuenduskuuri, kus alates käesoleva aasta mai kuust rakendame treeningutel teistmoodi lähenemist, mis tugineb peamiselt Põhja-Ameerika (Titleist Performance Institute), USA, Kanada ja Rootsi spetsialistide poolt tehtud uurimus- ja teadustöödel ning arvukatel katsetel. Kuna golfi puhul on tegemist hilise spetsialiseerumisega spordialaga, siis tuleb noortel ja lapsevanematel vaim valmis panna pikaks kuid lõbusaks teekonnaks, kus meisterlikkuse saavutamine tuleb teadlikult ja targalt treenides, väga suure hulga individuaalsete treeningtundide ja Niitvälja treenerite ja parimate spetsialistide juhendamise ja toetusega koostöös.

Lihtsustatult öeldes – programm keskendub sellele, et õiges vanuses saaks tehtud õigeid oskusi arendavaid ja üldfüüsilist vormi tugevdavaid treeninguid (s.h maht, vilumus jm), mis arvestavad noore füüsilise, (golfi)tehnilise, mentaalse ja emotsionaalse arenguga. Sel viisil treenimine aitab laduda esialgu tugeva sportliku vundamendi, et tulevikus oleks juunioritel võimalus golfimängijana kõrgematele tasemetele jõuda. Läheneme mõtteviisil, et ennekõike terve sportlane ja noor inimene, seejärel terve golfimängija.

Golfi õppekava on väga mahukas. Koosneb erinevatest teadmistest ja oskustest mida ei suuda heal tasemel ainult üks treener õpetada. Erinevaid oskuste õpetamisel kasutame mitut treenerit/koolitajat. Mida kaugemale golfiteadmiste omandamisel õpilane jõuab seda rohkemate treenerite ja koolitajatega ta kokku puutub.

Paljud pealtnäha elementaarsed üldkehalised tegevused on väga otseselt seotud spetsiifiliste golfioskustega, kuid kui õiges vanuses ei ole neid arendatud ja omandatud või on toimunud liiga varajane spetsialiseerumine, siis varem või hiljem tuleb kas arengu mõttes nn lagi ette, hakkavad kimbutama vigastused või ohustab läbipõlemine. Meie programmi eesmärk on neid kitsaskohti ennetada, läheneda nii personaalselt kui võimalik, et iga Niitvälja Golfikoolis treeniv noor näeks ja oskaks rõõmu tunda enda arengust ning seaks sihte liikumaks järgmisele tasemele.

Selleks, et tutvustada Niitvälja Golfikooli plaane ootame golfikooli õpilaste lapsevanemaid infopäevale laupäeval, 13. mail 2023.a. kell 14:00. Mari Rauna annab ülevaate Golfikooli tegevusest, uuendustest ja plaanidest. Koguneme meie klubihoone seminariruumis.