Uudised

MTÜ Tallinna Golfiklubi üldkoosoleku kokkukutsumine

TEADE

MTÜ Tallinna Golfiklubi üldkoosoleku kokkukutsumise kohta

Käesolevaga teatab Mittetulundusühing Tallinna Golfiklubi, registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas registrikoodi 80040226 all, asukohaga Niitvälja, Lääne-Harju vald, Harjumaa 76624 liikmete üldkoosoleku kokkukutsumisest.

Mittetulundusühingu Tallinna Golfiklubi liikmete üldkoosolek toimub 30.juulil 2018, algusega kell 14.00 Niitvälja Golfi klubihoones, Niitväljal, Lääne-Harju vallas, Harjumaal.

Üldkoosoleku päevakorras on:

 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
 2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine.
 3. Volinike volituste pikendamine

Otsuse ettepanek:

Pikendada volikogu liikmete Ulvi Ingver, Aivar Riimets, Raivo Rimm, Allan Elerand, Rein Raudsepp, Karli Kütaru, Joel Rothberg ja Jaanus Kosemaa volitusi kuni 30.07.2022.

 1. Uute volinike valimine

Otsuse ettepanek:

Valida uuteks volikogu liikmeteks Veiko Meos ja Aivo Hommik.

Lisaks nendele valida volikogu liikmeteks kuni 3 inimest, kes avaldavad soovi volikokku kandideerida üldkoosoleku kutse väljasaatmise järgselt. Volikokku kandideerida soovijatel palun saata oma sooviavaldus merle@beta.niitvaljagolf.ee

 1. MTÜ Tallinna Golfiklubi nimevahetus.
  Ettepanek muuta MTÜ Tallinna Golfiklubi juriidiline nimi ja võtta kasutusele uue nimena MTÜ Niitvälja Golfiklubi. Sellega seoses muuta põhikirja punkt 1.1 järgnevalt.
  Kehtiv põhikiri
  1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Tallinna Golfiklubi (edaspidi nimetatud “Klubi”).
  Uus põhikiri
  1.1. Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Niitvälja Golfiklubi (edaspidi nimetatud “Klubi”).
 2. Juhatuse liikme volituste pikendamine / uue juhatuse liikme valimine
  Ettepanek pikendada juhatuse liikme Kristo Tohveri volitusi tagantjärele ajavahemikul 16.03.2014 – 16.03.2017 ning teistkordselt 16.03.2017 – 31.12.2018. Valida uueks juhatuse liikmeks Merle Eenmaa volitustega 1.01.2019 – 31.12.2019.

Teil on võimalus oma esindatust delegeerida, volitused võib saata merle@beta.niitvaljagolf.ee või võtta kaasa üldkoosolekule. Volikirja blanketti saab küsida ka meie caddiemasterist! Ootame aktiivset osavõttu!