Uudised

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts Eesti Golfikeskus, registrikood 10095562, aadress Niitvälja, Lääne-Harju vald, 76624, Eesti Vabariik, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. oktoobril 2020 algusega kell 16:00 AS Eesti Golfikeskus klubihoones aadressil Niitvälja, Lääne-Harju vald, 76624, Eesti Vabariik.

Osalejate registreerimine algab kell 15:30.

AS Eesti Golfikeskus nõukogu poolt kinnitatud üldkoosoleku päevakord ning otsuse ettepanekud:

  1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 15.10.2020 kell 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Osalemisel palume esitada isikut tõendav dokument, esindajal volikiri.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Eesti Golfikeskus 2019.a. majandusaasta aruandega ja otsuste eelnõudega AS Eesti Golfikeskuse klubihoones aadressil Niitvälja, Lääne-Harju vald, 76624, Eesti Vabariik.

AS Eesti Golfikeskus juhatus