Uudised

Aktsionäride korraline üldkoosolek 14 juunil 2018.a. (kvoorumi puudumisel korduskoosolek 26. juunil 2018) algusega kell 16:00

Aktsiaselts Eesti Golfikeskus, registrikood 10095562, aadress Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14 juunil 2018.a. (kvoorumi puudumisel korduskoosolek 26.juunil 2018) algusega kell 16:00 AS Eesti Golfikeskus klubihoones aadressil Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik.

Osalejate registreerimine algab kell 15:30. 

AS Eesti Golfikeskus nõukogu poolt kinnitatud üldkoosoleku päevakord ning otsuse ettepanekud:

  1. Audiitori valimine 2017 – 2020.a.
  2. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine
  3. Nõukogu liikmete Aivar Riimets, Enn Einla, Sami Jussi Petteri Seppänen volituste pikendamine
  4. Nõukogu liikme valimine

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 07.06.2018.a. kell 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Osalemisel palume esitada isikut tõendav dokument, esindajal volikiri.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Eesti Golfikeskus 2017.a. majandusaasta aruandega ja otsuste eelnõudega AS Eesti Golfikeskuse klubihoones aadressil Niitvälja, Keila vald, 76603 Harjumaa, Eesti Vabariik.

AS Eesti Golfikeskus juhatus